Āra klases atklāšana Jaunogres vidusskolā

25. maijā Jaunogres vidusskolas  teritorijā  interesenti tika aicināti uz āra klases atklāšanu, kas ir starptautiskā izglītības projekta  „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā” /PULCHRA/ noslēguma darba rezultāts. Minētā projekta realizācijas laikā tika attīstīta un pilnveidota  izglītības iestādes fiziskā vide, jo Jaunogres vidusskolas teritorijā tika izbūvēti divi jauni objekti –  sajūtu jeb baskāju taka un āra klase.
Āra klase ir pieejama plašai sabiedrībai –  dažāda vecuma skolēniem, kā arī  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Āra klase ir izveidota un labiekārtota īpaša vieta interaktīvām nodarbībām, kuru laikā skolēni iepazīst un pēta vidi, tās galvenā būtība – vieta, kur īstenot izglītojošos pasākumus, nodarbības ārpus  klases telpām,  galvenais akcents uz dabas izmantošanu kā mācīšanas resursu.
Uz pirmo starpdisciplināro (bioloģija (skolotāja Anna Roddate), ģeogrāfija (skolotāja Kira Miļča) , latviešu valoda un literatūra (skolotāja Laura Lārmane), vēsture (skolotāja  Aija Paškoviča) un svešvaloda (skolotāja Anastasija Baravikova ) āra nodarbību tika aicināti Jaunogres vidusskolas 10.klases skolēni. Nodarbības sasniedzamais rezultāts bija skolēnu pētnieciskās  prasmes sekmēšana.
Pedagogi atzīst, ka ir ļoti svarīgi, ka bērni ne tikai dzird par dabu, vides problēmām un ārpustelpu dzīvi, bet arī veic praktiskus pētījumus dabā un vietējā sabiedrībā, tas padara mācīšanos autentiskāku un jēgpilnāku.
Pēc nodarbības, izzinot skolēnu viedokli un sajūtas,  tika iegūta atgriezeniskā saite. Skolēni pozitīvi atsaucās un novērtēja jauno objektu.
Jaunogres vidusskola pateicas par darbu projekta dalībniekiem, sadarbības partneriem, Vides skolai, īpaši Inesei Liepiņai, kura apmeklēja āra klases atklāšanas nodarbību klātienē, par atzinīgo darba novērtējumu, kā arī pateicas Vides skolas projekta komandai par atbalstu aizvadīto divu darba gadu laikā!

PULCHRA projekta koordinatore,
direktora vietniece
Iveta Strode


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv