Projekti

Inovatīvā, izaicinājumu un piedzīvojumu bagātā stratēģiskā projekta „Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!”  noslēguma konference
|

Inovatīvā, izaicinājumu un piedzīvojumu bagātā stratēģiskā projekta „Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!”  noslēguma konference

15.03.2024. veiksmīgi tika aizvadīta projekta “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!”  noslēguma konference, kurā visu iesaistīto pilsētu (Rīgas, Ogres, Jelgavas) koordinatori , pārstāvēto skolu pedagogi un jauniešu pārstāvji klātesošajiem ļāva ieskatīties projekta īstenošanas gaitā un rezultātos. Konferencē piedalījās Konsultatītvās padomes locekļi – Lars Soeftestad (Norvēģija, CBNRM Networking) un Liesma Ose (pedagoģijas un starpkultūru komunikācijas eksperte). Ar…

Skolas sadarbība ar sociālo projektu “Neklusē”
|

Skolas sadarbība ar sociālo projektu “Neklusē”

Šajā mācību gadā mēs sadarbojamies ar sociālo projektu “Neklusē”. Mobings ir atkārtota, mērķtiecīga rīcība bērnu vidū grupā, lai pazemotu vienu vai vairākus bērnus, nodarot fizisku kaitējumu vai ietekmējot emocionāli (apsaukāšana, ignorēšana, neiekļaušana grupā, pazemošana internetā). Mobings vienlīdz negatīvi ietekmē visus iesaistītos – cietušos, pāridarītājus un vērotājus. Projekta mērķis : mazināt mobingu Latvijas skolās, nodrošinot skolām…

Dalība projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”

Dalība projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”

Jaunogres vidusskolas 8.klases skolēni skolotāju Vijas Ziemeles un Ingūnas Rozenbergas vadībā piedalās projektā  “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”. Šīs projekts veicina pozitīvu attieksmi pret cilvēku dažādību, spēju saprast, cik svarīgi ievērot un cienīt ikvienu cilvēku. Projekta mērķis ir nodot bērniem stabilas vērtības, mācoties pieņemt un novērtēt atšķirīgo. Projektu organizē ”Glada Hudik” teātris – Hudīkas pašvaldības (Zviedrija)…

Skolu pāru mācības Jaunogres vidusskolā projekta “Satikt” ietvaros.
|

Skolu pāru mācības Jaunogres vidusskolā projekta “Satikt” ietvaros.

21.02.2024. Jaunogres vidusskolā notika skolu pāru mācības projekta “Satikt” ” (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19), kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, ietvaros. Pāru mācības vadīja Jaunogres vidusskolas projekta komanda: Aija Paškoviča, Irina Aleksandrenkova un Vija Ziemele. Skolu pāru mācībās piedalījās kolēģi no Ogres novada izglītības iestādēm (Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogresgala…

Jaunogres vidusskolas komandas aktivitātes Rīgas Vācu kultūras biedrības iniciētā projekta ietvaros Smeceres silos Vidzemē!
|

Jaunogres vidusskolas komandas aktivitātes Rīgas Vācu kultūras biedrības iniciētā projekta ietvaros Smeceres silos Vidzemē!

2024.gada 4. – 5. februārī norisinājās projekta fināla ekpedīcija, kas ideju ģenerēšanas un sadarbības veicināšanai tika organizēts visām trim projektā iesaistītajām komandām (Rīga, Ogre, Jelgava) kopā. Agrā 4. februāra rītā jaunieši jau izbrauca uz pirmo aktivitāšu punktu Ērgļos, izstaigājot pilskalnu un apmeklējot bijušās Ērgļu dzelzceļa stacijas mūsdienu versiju- aktivitāšu un vietējās kopienas centru, kas izveidots…

Pieredzes darbnīca par prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes
| |

Pieredzes darbnīca par prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes

2024.gadā Jaunogres vidusskola turpina realizēt IAC iniciētā projekta “Satikt” 2023.LV/NVOF/MAC/104/19 (projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem) aktivitātes, veicinot pilsoniskās kompetences programmas “3i”– “Izprast”, “Iesaistīties” un “Iekļaut” apguves iespējas  skolā  un Ogres novadā. Jaunogres vidusskolas projekta dalībnieku uzmanības lokā ir bērni un jaunieši ar invaliditāti. Skolēni veica izpēti…

Koprades fizikas likumi – tagad uz sienas!
|

Koprades fizikas likumi – tagad uz sienas!

Jau divus gadus Jaunogres skolas audzēkņi piedalās pilsonisko prasmju projektā “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!” Viena no projekta aktivitātēm bija  pilsoniskais praktikums “Gribi? Tad izdari!” Tā ietvarā dalībnieki apzināja ne tikai savas (skolēnu), bet arī plašākas sabiedrības vajadzības un izsvēra, kā varētu lietderīgi uzlabot kādu vides objektu, pilsētas daļu vai savas skolas atmosfēru. Tika aptaujāti…

10. novembrī mūsu skolā notika reģionālā tikšanās projekta “Satikt!” ietvaros
| |

10. novembrī mūsu skolā notika reģionālā tikšanās projekta “Satikt!” ietvaros

10. novembrī Jaunogres vidusskolā notika reģionālā tikšanās projekta “Satikt!” ietvaros, kurā trīs skolu – Jaunogres vidusskolas, Aglonas vidusskolas Valmieras 5.vidusskolas – komandas prezentēja paveikto dažādu mazāk iekļauto grupu problēmu risināšanā.Jaunogres vidusskola ir viena no deviņām Latvijas skolām, kurā kopš šī gada janvāra tiek īstenots projekts “Satikt”. Tā mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un…

Mihails Sokurenko ir ievēlēts Jauniešu Saeimā!
| |

Mihails Sokurenko ir ievēlēts Jauniešu Saeimā!

Šogad Jauniešu Saeimas vēlēšanās no Jaunogres vidusskolas piedalījās 9.a klases skolēns Mihails Sokurenko, kas ir Projekta “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!” (#EEAgrants @Aktīvoiedzīvotājufonds), īstenotājs ir Rīgas Vācu kultūras biedrība; finansētājs: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, ar ideju par dažādu izglītības iestāžu izglītības programmu popularizēšanu un prezentēšanu. Vēlēšanu rezultāti pieejami…

Projekts “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!” 
| |

Projekts “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!” 

Jaunogres vidusskolas 9.a klases skolēns Mihails Sokurenko, kas ir Projekta “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās! ” (#EEAgrants @Aktīvoiedzīvotājufonds), īstenotājs ir Rīgas Vācu kultūras biedrība; finansētājs: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, dalībnieks, kandidē uz 10. Jauniešu Saeimu! Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamenta projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust…