2021. gads

“Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”
| |

“Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”

Sākot ar 2020./2021.m.g. Jaunogres vidusskola uzsāk darbu starptautiskā projektā, kura koordinators, sadarbības partneris ir Vides skola „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA)(  The Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation – The PULCHRA project) finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas…

Starptautiskais Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projekts “Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”
| |

Starptautiskais Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projekts “Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”

Jaunogres vidusskola 2021.-2022. m.g. piedalās starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”       Šī mācību gada 1.semestrī mūsu skola piedalījās starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”, kurā kopā ar saviem vienaudžiem no desmitiem Lietuvas un Latvijas skolām interesējāmies par kaimiņvalsts…

Jaunogres vidusskolas skolotāju un  skolēnu komanda turpina dalību projektā  “Atvērta platforma  līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā”
| |

Jaunogres vidusskolas skolotāju un skolēnu komanda turpina dalību projektā  “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā”

2021./2022.m.g. Jaunogres vidusskola turpina darbu starptautiskajā izglītības projektā  “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā” (PULCHRA), šī gada darba noslēgumā Jaunogres vidusskolas teritorijā ir paredzēts atklāt āra klasi.2021.gada nogalē Zoom platformā notika projekta “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā” (PULCHRA) pilsētu izaicinājumu tiešsaistes pasākums. Šis bija projekta 2.gada atklāšanas pasākums, kurā eksperti klausītājus iedvesmoja ar idejām,…

Sajūtu takas atklāšana Jaunogres vidusskolā
| |

Sajūtu takas atklāšana Jaunogres vidusskolā

2021. gada septembrī Jaunogres vidusskolas skolēni, starptautiskā projekta „PULCHRA” dalībnieki, noslēdza 1. projekta gada darba veikumu, proti, prezentēja izveidoto sajūtu jeb baskāju taku skolas teritorijā, tādējādi aktīvi iesaistoties un sniedzot savu ieguldījumu kopīgas veselīgas dzīves vides veidošanā Ogres pilsētā, kā arī pilnveidojot skolas fizisko vidi.2020./2021.m.g. projekta dalībnieki veica dažādas aktivitātes, arī izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu,…

Āra klases atklāšana Jaunogres vidusskolā
| |

Āra klases atklāšana Jaunogres vidusskolā

25. maijā Jaunogres vidusskolas  teritorijā  interesenti tika aicināti uz āra klases atklāšanu, kas ir starptautiskā izglītības projekta  „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā” /PULCHRA/ noslēguma darba rezultāts. Minētā projekta realizācijas laikā tika attīstīta un pilnveidota  izglītības iestādes fiziskā vide, jo Jaunogres vidusskolas teritorijā tika izbūvēti divi jauni objekti –  sajūtu jeb baskāju taka un āra…

Pulchra āra klases apzuļumošana
| |

Pulchra āra klases apzuļumošana

Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētāInformācijas bukletsKas ir PULCHRA?Tā ir zinātne pilsētā!PULCHRA ir ES finansēts projekts ar partneriem no 10 ES dalībvalstīm. Pilsētu skolu skolēni tiek iedrošināti izpētīt vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, galveno uzmanību pievēršot tēmai “Pilsētas kā urbānās ekosistēmas”.Tas tiks īstenots ar:• Atvērtās skolas pieeju – veicot eksperimentus reālajā dzīvē, sadarbojoties ar…

Zemes dienai veltīts pasākums izglītības projekta „PULCHRA” ietvaros
| |

Zemes dienai veltīts pasākums izglītības projekta „PULCHRA” ietvaros

22.aprīlī, visā pasaulē, arī Jaunogres vidusskolā, kura piedalās starptautiskajā izglītības projektā “PULCHRA”, tika atzīmēta starptautiskā Zemes diena, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, kā padarīt dzīvesveidu videi nekaitīgāku, samazinot apkārtējā vidē oglekļa emisijas un veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu. Projekts „PULCHRA” pēta atvērtās izglītības koncepciju, izmantojot tēmu „Pilsētas kā urbānistiskas ekosistēmas”, veido jaunas partnerības vietējās kopienās, lai veicinātu zinātnes…

Jaunogres vidusskolā top āra klase
| |

Jaunogres vidusskolā top āra klase

Strauji tuvojas pavasaris. Atskatoties atpakaļ un izvērtējot paveiktos darbus, jāsecina, ka Jaunogres vidusskolas staptautiskā projekta “Pulchra” skolēnu komandai aizvadītais laiks bijis dažādu izzinošu aktivitāšu, kā arī  dzīvē tik nepieciešamo praktisko iemaņu un darbu piesātināts.Pateicoties starptautiskajam vides projektam “PULCHRA” Jaunogres vidusskolas skolēnu komandas reportieris Dmitrijs Onoprijčuks iedvesmojās, nosūtot motivācijas vēstuli  uz “DELFI” organizēto 9.-12. klašu skolēnu…

“Piedalies un veido nākotni!”
| |

“Piedalies un veido nākotni!”

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2021. gada februārī   uzsāka īstenot projektu “Piedalies un veido nākotni!” Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/024/23. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta norises laiks: 2021. gada februāris – 2021.gada oktobrisProjekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību un sociālo un politisko atbildību, īstenojot jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes…

Jaunogres vidusskolas dalībnieku pirmā konference
| |

Jaunogres vidusskolas dalībnieku pirmā konference

2021. gada 16. februārī Jaunogres vidusskolā norisinājās starptautiskā projekta „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” ( PULCHRA)  pirmā dalībnieku tiešsaistes ( GoogleMeet platformā) aktivitāte – konference, kuras laikā tika izvērsti aplūkots temats „Rehabilitācijas iespējas, izmantojot sajūtu taku, vietējo iedzīvotāju  veselības veicināšanai ”.Minētās darba tēmas ietvaros, Jaunogres vidusskolas izglītojamie ir apņēmušies skolas teritorijā izveidot publiski pieejamu…