Karjeras atbalsts

Kas ir karjera?
Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādē, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras nedēļa 2022

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

PASĀKUMI tiešsaistē
DISKUSIJA JAUNIEŠIEM
20. oktobris plkst. 13.00 tiešsaistē https://fb.me/e/1WTbr3QrS

“Kādas superspējas veidos manu nākotni?”

Temats:
Saruna par nākotnes profesijās aktuālākajām spējām, prasmēm un kompetencēm. Salīdzinājums ar pašreiz pieprasītajiem speciālistiem un darba vidē augstāk novērtētajām darbinieku spējām un prasmēm.

Integrēta iedvesmojošu video skatīšanās, pēc tam pārrunājot video varoņu pieminētās “superspējas” jeb savas spēcīgākās prasmes, un vai tās būs aktuālas arī turpmāk.

Diskusija par skolās un ārpus tām piedāvāto aktivitāšu daudzveidību, kā tās palīdz jauniešiem attīstīt nākotnē noderīgas prasmes.

Moderators:
Dāvis Plotnieks, iedvesmojoša personība, uzņēmējs, Karjeras nedēļas 2021 hakatona vadītājs.


DISKUSIJA VECĀKIEM, ĢIMENES LOCEKĻIEM
20. oktobris plkst. 19.00 tiešsaistē https://fb.me/e/2DoMMXUgD

Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

Temats:
Sarunas par bērnu un jauniešu stipro pušu atpazīšanu – ko var darīt vecāki, kā aizņemtajā ikdienā saprast, kādas ir bērna intereses un spēcīgās puses, un kā tās var tikt attīstītas?

Diskusija par dažādu ārpus skolas nodarbību un aktivitāšu veidiem, kas ir viens no virzieniem spēju attīstīšanā.

Kā uztvert kļūdīšanos un kā kopīgi konstruktīvi izvērtēt situāciju, lai kļūdas taptu par izaugsmes pamatu? Par pedagogu un vecāku sadarbību bērna īpašo spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Moderators:
Ansis Bogustovs, ētera personība, četru bērnu tēvs.

Aicinām piedalīties!

Pedagogs-karjeras konsultants

Kira MiļčaĒnu diena 2022

Valsts SIA
PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
Nenokavē pieteikšanos!!! 

Ēnu diena 2022 
Ēnu diena 2022. gadā norisināsies 6.aprīlī. Ēnotāji ir aicināti doties ēnot Ēnu devējus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus – ēnošana var norisināties klātienē vai tiešsaistē atkarībā no Ēnu devēja noteiktā. 
No 9.marta skolēniem būs iespēja pieteikties uz Ēnu devēju piedāvātajām vakancēm, pieteikšanās notiks tradicionālajās 3.kārtās – 

 • 9. – 14. marts: Ēnotāju 1.pieteikšanās kārta uz vakancēm
 • 15. – 17. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 1.kārtā saņemtos pieteikumus
 • 18. – 21. marts: Ēnotāju 2.pieteikšanās kārta uz vakancēm
 • 22. – 24. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 2.kārtā saņemtos pieteikumus
 • 25. – 28. marts: Ēnotāju 3.pieteikšanās kārta uz vakancēm
 • 29. – 31. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 3.kārtā saņemtos pieteikumus
 • 1.aprīlis: Nejaušais ēnotājs
 • 6.aprīlis: Ēnu diena 2022

Tālākizglītības nedēļa 2022
Valsts SIA PIKC „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”  no 17.01. – 21.01.2022. norisināsies  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tālākizglītības nedēļa 2022”.
Tālākizglītības nedēļas mērķi:

 • Sniegt informāciju partālākizglītības lomu tagadnes un nākotnes profesijās.
 • Sniegt praktisku informāciju par apgūstamajām profesijām tehnikumā un augstskolās.
 • Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu pilnveidotajā mācību saturā.Tālākizglītības nedēļas dalībnieki attālināti varēs piedalīties vairākos tehnikuma karjeras attīstības atbalsta pasākumos: tikties ar tehnikuma absolventiem, darba devējiem, piedalīties diskusijās, praktiskajās nodarbībās, meistarklasēs, lekcijā/semināros un  uzzināt vairāk par tehnikumā un augstskolās apgūstamajām profesijām (tiešsaistes, videoieraksti), kā arī saņemt konsultācijas  karjeras izglītības jautājumos.

Tiešsaistes pasākumi:

 • Tiešsaistes diskusija”Krīze kā iespēja” 
 • Tiešsaistes lekcija/seminārs “Kritiskās domāšanas un efektīvas komunikācijas iespējas karjeras attīstībā un tālākizglītībā”
 • Tiešsaistes  diskusija“Izaugsmes ceļš”
 • Tiešsaistes seminārs “Tālākizglītības iespējas Latvijā un Eiropā”
 • Tiešsaistes tikšanās ar Dāvidu Zālīti – tehnikuma absolventu, RISEBA pārdošanas nodaļas vadītāju.Tālākizglītība ir atbalsts profesionālajai izaugsmei, sevis pilnveidei un karjeras attīstībai.

DARBA KĀRTĪBU  skaties https://www.rtrit.lv/karjeras-atbalsts/aktivitates/
(Tūrisma, viesmīlības un komerczinību  nodaļā, Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļā, Modes, stila un dizaina nodaļā, Rīgā un Preiļu struktūrvienībā)

Izpēti profesiju pats!
Dažkārt nav iespējams atrast pieteikamu informāciju par sev interesējošo profesiju. Ko darīt?
Izpēti profesiju pats! #ProfesijuPasaule atradīsi noderīgu informāciju par:
   ✅ dažādām idejām informācijas meklēšanai;
   ✅ profesijas satura izpēti;
   ✅ ieteikumus profesionāļa intervēšanai.
    Vairāk lasi https://bit.ly/3eQMhbv#KarjerasAtbalsts #ESfondi
Sadaļā “Izpēti profesiju pats!” atradīsi sekojošu informāciju

Darba tirgū pieprasītas profesijas.
Raidījuma vadītājs, multimākslinieks Kašers, desmit nedēļu garumā iejutās un uz savas ādas izmēģināja dažādas darba tirgū pieprasītas profesijas.
Meklē un skaties šeit: https://xtv.lv/rigatv24/program/46VpojaGEb3-kas_es_butu_ja_butu

Elektronikas nedēļa 2021
no 29.novembra līdz 3.decembrim
RĪGAS TEHNISKAJĀ UNIVERSITĀTĒ

Elektronikas nedēļa ir pasākums 5 dienu garumā, kurā skolēniem un studentiem ir iespēja klausīties vieslekcijas no tādiem elektronikas un telekomunikāciju inženierijas nozares uzņēmumiem kā VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”,”Rohde & Schwartz”,u.c., kuri pastāstītu par nozares aktualitāti mūsdienās, savu uzņēmumu ieguldījumu un nepieciešamību sabiedrībā un par šo speciālistu pieprasījumu nozarē.
Kā arī norisināsies neliels konkurss visas nedēļas garumā mūsu sociālajos tīklos, kurā vieslekciju cikla dalībniekiem būs iespēja iegūt balvas!
Vieslekciju cikls norisināsies attālināti un links būs pieejams Facebook eventā, links ir pieejams https://m.facebook.com/events/2181593465312984?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&_rdr

Augoša un pieprasīta nozare gan Latvijā, gan pasaulē!
Pieslēdzies!


KONFERENCE JAUNIEŠIEM

Mērķauditorija: pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas skolēni
DALĪBA KONFERENCĒ BEZMAKSAS!
Aicina pievienoties tiešsaites konferencei par izglītības un darba iespējām meža nozarē Latvijā.
Tiešsaite notiks 29. novembrī, no plkst. 11:00 līdz plkst. 14:00.
Konferences mērķis: informēt jauniešus par izglītības un darba iespējām meža nozarē Latvijā un aicināt viņus apsvērt iespējas izvēlēties saistīt savu nākotni ar mežu un saistītajām nozarēm. Skolēniem viegli uztveramā un interesantā formā būs pieejama informācija gan par profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmām Latvijā, gan par darba iespējām dažādos Latvijas kokapstrādes un mežsaimniecības uzņēmumos.
KONFERENCES TĒMAS
 I: IEVADS | INOVĀCIJU IZMANTOŠANA MEŽSAIMNIECĪBAS JOMĀ
Dalībnieki: Latvijas Valsts Meži
II: MEŽA NOZARE LATVIJĀ: STUDIJU IESPĒJAS
Dalībnieki: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ogres Valsts Tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Latvijas Valsts Meži
III: PROFESIONĀLĀS REALIZĀCIJAS IESPĒJAS MEŽA NOZARĒ
Dalībnieki: Latvijas Finieris, Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”, PATA, Latvijas kokrūpniecības federācija u.c.

Notiks Vislatvijas sarunu stunda skolēniem par veselību un vakcīnām

Sestdien, 13. novembrī, plkst. 10.00 tiešraidē norisināsies Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra rīkotā Vislatvijas sarunu stunda skolēniem par veselību un vakcīnām.
Sestdien, 13. novembrī, plkst. 10.00 tiešraidē norisināsies Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra rīkotā Vislatvijas sarunu stunda skolēniem par veselību un vakcīnām.
Sarunu tiešraidē un tiešsaistē moderēs radio un televīzijas personība Toms Grēviņš, par emocijām un izvēlēm runās psihoterapeits Nilss Sakss, par pandēmijām pagātnē un vakcīnu lomu cilvēku imunitātes stiprināšanā stāstīs Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centra jaunā pētniece Laura Ansone. Uz skatītāju jautājumiem tiešraidē atbildēs gan Nils Sakss, gan Laura Ansone, gan profesore Dace Zavadska. Jautājumus varēs uzdot, izmantojot www.menti.com*. 
“Skolēniem un jauniešiem ir būtiski mācīties klātienē – tā ir ne tikai izglītības kvalitāte, bet tās ir arī sociālās prasmes un garīgā veselība. Tāpēc, domājot par saslimstības ierobežošanu, mūsu kopīgs mērķis ir vakcinācijas aptveres paaugstināšana, tostarp arī jauniešu vidū. Mūsu uzdevums ir izglītot un nodrošināt ar kvalitatīvu informāciju, lai katrs jaunietis var izdarīt pārdomātu izvēli un izlemt, tāpēc tikko aizvadījām sarunu ar skolu direktoriem par šo jautājumu,” skaidroja izglītības ministre Anita Muižniece.
“Covid-19 pandēmija ir pirmā vērienīgā veselības krīze 21. gadsimtā. Tā mums ir atgādinājusi, cik svarīga ir veselības aprūpe, zinātne, izglītība, mediju un veselības pratība, cik svarīgi ir neapjukt publiski pieejamā informācijā un pieņemt izsvērtus lēmumus. Esam pateicīgi Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī Valsts izglītības un satura centram par iesaisti šīs ieceres realizācijā,” akcentē NVD Vakcinācijas projekta vadītāja Eva Juhņēviča.
Hipersaite uz tiešraidi ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) starpniecību ir izplatīta visām Latvijas skolām, kā arī tā ir publiskota IZM, Veselības ministrijas, Valsts izglītības un satura centram (VISC), NVD un citu iestāžu pašu kanālos, kā arī izplatīta citviet. Ikviens interesents skatīties sarunu stundu tiešsaistē un tiešraidē var šeit: sestdien, 13.11., plkst. 10.00, portāla “Delfi” tiešraidē vai manavakcina.lv “Facebook” profilā.
NVD un IZM aicina skolu pedagogus, pēc šīs sarunas tiešraidē, vēl laikā no 15. līdz 26. novembrim, pārrunāt audzināšanas stundās jautājumu par veselību un vakcīnām, tam būs pieejams palīgmateriāls audzināšanas stundām: prezentācija un metodiskais materiāls pedagogiem un video par to, kā efektīvāk izmantot šo materiālu.

Kā un kādu profesiju izvēlēties
    Lai palīdzētu Jums atrast savu aicinājumu un nākamo profesiju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija no 15. novembra līdz 17.decembrim organizē 5 attālinātus tiešraides pasākumus, kuros dažādu jomu un nozaru speciālisti, uzņēmēji, izglītības pārstāvji un karjeras konsultanti stāstīs par nākotnes profesijām. Tā ir iespēja gan uzklausīt profesionāļu viedokļus, gan uzdot interesējošus jautājumus tiešraides dalībniekiem.

https://youtu.be/_blVQHGMY-I

Aicinām aktīvi piedalīties pasākumos ar bērnu jomu saistītos speciālistus, vecākus, bērnu likumiskos pārstāvjus, bērnus un pusaudžus!

Tiešraižu programma:
15. NOVEMBRIS I 15:00 – 16:30
Kāpēc mācīties inženierzinātnes?https://www.youtube.com/watch?v=9SHPEFgPmHk
Elektrotehnika, meža apsaimniekošana, metālapstrāde
26. NOVEMBRIS I 15:00 – 16:30
Digitālais laikmets un zaļā domāšana. https://www.youtube.com/watch?v=qBNlDxVD7tY
Informācijas tehnoloģijas, ķīmija, dabas aizsardzība
3. DECEMBRIS I 15:00 – 16:30
Lauksaimniecības profesiju izaicinājumi. https://www.youtube.com/watch?v=GSNz1iEKgJk
Veterinārija, dārzkopība, lauksaimniecības tehnika
13. DECEMBRIS I 15:00 – 16:30
Veselības aprūpe un rūpes par cilvēkiem. https://www.youtube.com/watch?v=t3i3p4SDg2c
Medicīna, sociālā aprūpe, fizioterapija
17. DECEMBRIS I 15:00 – 16:30
Radīts mākslai, kultūrai un izglītībai! https://www.youtube.com/watch?v=_oOKfGAuVv0
Aktiermāksla, izglītība, audio-vizualizācija

Projekts tiek īstenots, nodrošinot valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai aktivitātes “2.4. Pasākumi bērnu dzīves prasmju un iemaņu attīstībai” izpildi. Organizē: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Izvēlieties  un izdariet savu izvēli!

KARJERA-prakse vai/un darbs! Aktuāls piedāvājums! Ir lieliska iespēja atrast praksi vai darbu! 

50 uzņēmumi virtuāli atver savas durvis, lai pastāstītu par karjeras iespējām. Pasākumiem ir iespēja pieteikties kā grupai vai individuāli. Pasākumi, kuri Jums varētu interesēt:

• Swedbank (Finanšu uzņēmums), 2.novembrī https://ej.uz/84e3, 3. novembrī https://ej.uz/7k4c
• Three L Technologies (Arhitektūras uzņēmums), 3. novembrī https://ej.uz/1oo6
• CĒSU ALUS (Dzērienu ražošanas uzņēmums), 5. novembrī https://ej.uz/hcr9
• BINDERS (Ceļu būves uzņēmums), 4. novembrī https://ej.uz/yi8h
• PricewaterhouseCoopers (Starptautisks auditoru un finanšu uzņēmums), 4. novembrī https://ej.uz/9dja
• Evolution (IT un izklaides uzņēmums), 2. un 3. novembrī https://ej.uz/xh63
• MAGEBIT (IT un e-komecijas uzņēmums), 11. novembrī https://ej.uz/czyg
• Latvijas pasts (Loģistikas uzņēmums), 5. novembrī https://ej.uz/r2xd
• Virši-A (Dedvielas mazumtirgotājs), 5. novembrī https://ej.uz/9cjx
• Citadele (Finanšu uzņēmums), 10. novembrī https://ej.uz/79fu
• Starptautiskā lidosta “Rīga” (Avio industrijas uzņēmums), 11. novembrī https://ej.uz/zynw
• IKEA (Mēbeļu un mājas piederumu mazumtirgotājs) 9. un 11. novembrī https://ej.uz/sq5m

   Plašāks pasākumu saraksts, spied šeit: https://ej.uz/8mk7  

Pasākumi ir bezmaksas! 


LIELISKA IESPĒJA Iespēja iepazīt zinātnes nozīmi un zinātnieka profesiju

Kas notiek zinātnē!
VIAA kopā ar Latvijas jaunajiem zinātniekiem 
2021. gada 4. novembrī plkst. 11.00 

organizē tiešsaistes jaunatnes forumu “Zinātne mums apkārt 360o”. 
Tajā tiek aicināts piedalīties ikviens vidusskolēns, pedagogs, karjeras speciālists, kuram ir interese iepazīties ar Latvijas jauno zinātnieku pētījumu rezultātiem, gūt lielāku izpratni par zinātnieka profesiju, kā arī mūsdienu zinātnes nozīmi un ietekmi Latvijā un pasaulē.
Plašāka informācija par forumu un tā programma šeit:
 https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/notiks-tiessaistes-jaunatnes-forums-zinatne-mums-apkart-360o

PIRMDIENA, 2021. GADA 11. OKTOBRIS PLKST. 19:00
“Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks? “
Karjeras nedēļas diskusija vecākiem.
Karjeras nedēļas ietvaros ir iespēja piedalīties diskusijā vecākiem 11. oktobrī plkst. 19.00 kopā ar Riga TechGirls vadītāju Annu Andersoni izrunāsim, vai tehnoloģijas ģimenē ir draugs vai ienaidnieks, un, kā atbalstīt bērnus tādas nozares iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuva un pazīstama?


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv