Skolotājiem

Lai pedagogiem atvieglotu mācību satura veidošanu attālinātā mācībā, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra speciālisti izveidojuši digitālo resursu mapi “Mācāmies un mācām”.

Mapē apkopoti digitālie resursi un rīki, kas   pieejami ar izglītības nozari saistītās tīmekļa vietnēs  “Skola2030”, “Atbalsts izcilībai”, “Drošs internets”, “Nāc gavilēt” un citās, un varētu būt noderīgi darba procesa organizēšanā attālināto mācību laikā.

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/publiskota-izglitibas-resursu-mape-pedagogiem-un-vecakiem-macamies-un-macam

Atbalsts saskaņotai izglītības iestādes darbībai, tās pilnveidei atbilstoši mērķim un uzdevumiem, lai veidotu kopīgu redzējumu par mācīšanu un mācīšanos iestādes mērogā. https://www.metodiskiedargumi.lv/jomas.php?id=4&mp=19


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv