Vienota skola

Pāreja uz mācībām valsts valodā – Vienota skola

Vienoti mēs vienotā skolā (konferences materiāli)

Bilingvālā izglītība un CLIL

Vieglā valoda

Pašvērtēšanas un pašmācības rīks – maciunmacies.valoda.lv 

Sagatavoti interaktīvi mācību materiāli latviešu valodas apguvei skolēniem ar dzirdes traucējumiem

Projekts e-Laipa. Mācies latviešu valodu internetā

1.klasei

IZM ieteiktie materiāli 1.klasei

Māci un mācies latviešu valodu 7-11 gadi

4.klasei

IZM ieteiktie materiāli 4.klasei

Atbalsts izcilībai darbs ar tekstu 4.-6.klasei

7.klasei

IZM ieteiktie materiāli 7.klasei

Atbalsts izcilībai darbs ar tekstu 7.-9.klasei

Māci un mācies latviešu valodu 12-15 gadi

Vadlīnijas pārejai
uz mācībām latviešu valodā

Problēmsituāciju risināšana

Atbalsts pārejai uz mācībām valsts valodā VIENOTA SKOLA 2023./2024.m.g. 1.,4.,7.klase

Atbalstoša mācību vide ceļā uz vienotu skolu


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv