Inovatīvā, izaicinājumu un piedzīvojumu bagātā stratēģiskā projekta „Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!”  noslēguma konference

15.03.2024. veiksmīgi tika aizvadīta projekta “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!”  noslēguma konference, kurā visu iesaistīto pilsētu (Rīgas, Ogres, Jelgavas) koordinatori , pārstāvēto skolu pedagogi un jauniešu pārstāvji klātesošajiem ļāva ieskatīties projekta īstenošanas gaitā un rezultātos.

Konferencē piedalījās Konsultatītvās padomes locekļi – Lars Soeftestad (Norvēģija, CBNRM Networking) un Liesma Ose (pedagoģijas un starpkultūru komunikācijas eksperte). Ar savu klātbūtni konferenci pagodināja Norvēģijas Karalistes vēstniecības pārstāvji (I.Medvida, D.Griņevičs), un iedvesmojošu uzrunu teica Latvijas pirmais Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās, bijušais Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs, tagad – Amnesty International Eiropas Reģiona direktors – Nils Muižnieks.

Viens no projekta vadītājiem Kristaps Jērums savā uzrunā no Romas akcentēja tās dažādās vērtības, kuras tika apzinātas  projekta norises gaitā piecos semestros – Latvijai svarīgu jautājumu diskutēšana brīvā gaisotnē (Eiropa un jauniešu iespējas; valsts valodas politika; jaunieša loma totalitārā un demokrātiskā valstī; obligātais militārais dienests; domāšana ārpus maršruta “skola – dators – mājas”, izaugsme dzīvē un Latvija – iespēju zeme

Milzīgs paldies Jaunogres vidusskolas pārstāvjiem, konferences dalībniekiem :  projekta komandas aktīvam dalībniekam Mihailam Sokurenko,  pedagogiem Jeļenai Lisenko, Irinai Kolomeicevai , Svetlanai Morozovai, Kirai Miļčai, Diānai Blūmai, Ērikai Muravjovai, Aijai Paškovičai un  Annai Roddatei.  Jūsu atbalsts ir vērtība!

Īpašs paldies projekta īstenotājiem –  Rīgas Vācu kultūras biedrībai; partneriiem –  Norvēģijas nevalstiskajai organizācijai CBNRM Networking (Lars T Soeftestad); projekta vadītājai  Ilzei Gardai.

Jaunogres vidusskolas direktora vietniece, projekta komandas koordinatore Vija Ziemele


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv