Dalība projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”

Jaunogres vidusskolas 8.klases skolēni skolotāju Vijas Ziemeles un Ingūnas Rozenbergas vadībā piedalās projektā  “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”. Šīs projekts veicina pozitīvu attieksmi pret cilvēku dažādību, spēju saprast, cik svarīgi ievērot un cienīt ikvienu cilvēku.
Projekta mērķis ir nodot bērniem stabilas vērtības, mācoties pieņemt un novērtēt atšķirīgo. Projektu organizē ”Glada Hudik” teātris – Hudīkas pašvaldības (Zviedrija) paspārnē organizēta teātra trupa, kurā kopā darbojas gan aktieri ar garīga rakstura traucējumiem, gan aktieri bez funkcionālajiem traucējumiem. Līdztekus mākslinieciskajai darbībai ”Glada Hudik” teātris īsteno arī dažādus projektus, kuru mērķis ir mainīt sabiedrības viedokli par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un attieksmi pret šo mūsu sabiedrības grupu.
Projekta laikā bērni kopā ar klasesbiedriem strādās ar dažādiem konkrētiem jautājumiem, kas skar atstumtību, diskrimināciju, mobingu un ANO konvenciju par bērna tiesībām.

I.Aleksandrenkova


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv