Skolu pāru mācības Jaunogres vidusskolā projekta “Satikt” ietvaros.

21.02.2024. Jaunogres vidusskolā notika skolu pāru mācības projekta “Satikt” ” (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19), kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, ietvaros. Pāru mācības vadīja Jaunogres vidusskolas projekta komanda: Aija Paškoviča, Irina Aleksandrenkova un Vija Ziemele.

Skolu pāru mācībās piedalījās kolēģi no Ogres novada izglītības iestādēm (Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogresgala pamatskolas, Ogres Centra pamatskolas, Lielvārdes pamatskolas, Madlienas vidusskolas, Jaunogres vidusskolas) un arī no Rīgas Pārdaugavas pamatskolas.

Pāru mācību mērķis ir tālākizplatīt projekta dalībskolu labo praksi, iepazīstinot kādas citas projektā neiesaistītas skolas pedagogus ar projekta “Satikt” mācību programmas materiāliem.

No visiem iespējamajiem pāru mācību veidiem tika izvēlēta un organizēta „Sociālo zinātņu jomas skolotāju un klašu audzinātāju metodiskā diena”. Aplūkojamās tēmas: par projektu un pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”; pilsoniskās izglītības vieta pilnveidotajā izglītības saturā dažādās mācību jomās; pilsoniskās izglītības aktualitāte klases audzināšanas darbā; pilsoniska sabiedrība un dzīves kvalitāte; dzīves kvalitāte vietējā kopienā; cilvēktiesību loma pilsoniskas sabiedrības pastāvēšanā; iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības nozīme; sociālās atstumtības riskiem pakļautās grupas sabiedrībā; un vietējā sabiedrībā mazāk pārstāvēto grupu identificēšana interešu pārstāvniecībai.

Galvenie secinājumi pēc pasākuma: svarīgi ir laiku pa laikam atgādināt sev un citiem, ka pilsoniskā sabiedrība – tāda sabiedrība, kurā indivīdam nav šķēršļu sadarboties ar citiem indivīdiem un publisko varu savu un sabiedrības jautājumu un problēmu risināšanā, ka tā sastāv no visu veidu formāliem un neformāliem veidojumiem, kas ir neatkarīgi gan no valsts, gan no ģimenes, gan no uzņēmējdarbības. Pilsoniskā sabiedrība nodrošina arī to interešu pārstāvniecību, kas sevi nevar pārstāvēt ne ekonomiski, ne politiski (piemēram, vides aizsardzības, bērnu tiesību, cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību jautājumos).

Vērtīga diskusija par to, ka pilsonisko sabiedrību var definēt kā valsts un pilsoņu sadarbību, kur abas puses atbildīgi izmanto savas tiesības un pienākumus.

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un aktīvu līdzdarbošanos! Bija patīkama atkalredzēšanās!

Projektu „Satikt” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Plašāka informācija par projektu pieejama
https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

Jaunogres vidusskolas direktora vietniece un projekta komandas koordinatore Vija Ziemele


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv