Koprades fizikas likumi – tagad uz sienas!

Jau divus gadus Jaunogres skolas audzēkņi piedalās pilsonisko prasmju projektā “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!”

Viena no projekta aktivitātēm bija  pilsoniskais praktikums “Gribi? Tad izdari!” Tā ietvarā dalībnieki apzināja ne tikai savas (skolēnu), bet arī plašākas sabiedrības vajadzības un izsvēra, kā varētu lietderīgi uzlabot kādu vides objektu, pilsētas daļu vai savas skolas atmosfēru.

Tika aptaujāti gan skolas apkārtnes iedzīvotāji, gan pašu skolēnu ģimenes, kā arī skolotāji. Secinājums bija viens: lielām lietām projekta naudiņas ir par maz, taču mazākas iniciatīvas īstenošanai – tieši pietiks! Ideja par skolas gaiteņa sienas vizuālo sakārtošanu un jēgpilnības došanu radās sīvā konkurencē starp trīs idejām (pilsētas daudzstāvu māju iekšpagalma apstādījumi, jaunas atkritumu urnas un skolas koridora siena ar vēstījumu).

 Projekta jauniešiem tā bija jauna pieredze: gan būt “žurnālistiem”, gan “vēstniekiem”, gan “idejas pārdevējiem”, pārvarot gravitācijas spēku “nolaisties un apstāties”.

Pilsoniskā praktikuma “Gribi? Tad izdari!” sienas izveidē piedalījās Jaunogres vidusskolas skolēni, viņu ģimenes locekļi un draugi. Viss tika radīts pašdarbībā – plānošana, koncepcijas un skices izstrāde, vizuālais izpildījums un materiālu sagāde, kā arī formulu uzgleznošana.

Ko jaunieši guva no šādas aktivitātes? Prasmes un inerci paskatīties tālāk par savu ikdienu, saskatīt vietas un lietas, ko uzlabot, neprasot miljonus. Paldies Ogres iedzīvotājiem, kuri piedalījās idejas tapšanā! 2023.gada 18.decembrī notika svinīga sienas atklāšana.

Ja esat piemirsuši kādu fizikas formulu, ziniet, ka Jaunogres vidusskolas 3.stāvā ir siena, uz kuras fizika ir pārskatāma kā uz delnas!

Uzmanību! Jauniešu distance (ar valsti) samazinājās,  vadītspējas strāvu koordinējot caur Aktīvo iedzīvotāju fondu. Vairāk: https://aifuzmanibu.mozellosite.com/

Jaunogres vidusskolas direktora vietniece, projekta komandas koordinatore Vija Ziemele


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv