JVSK dalība projektā “Izzini, dari, ietekmē!”

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gada aprīlī  uzsāka īstenot projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI), projektu (Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.
Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 12 izglītības iestāžu veidotas komandas, starp tām arī jaunogres vidusskolas komanda: Vija Ziemele, Irina Aleksandrenkova, Jeļena Rjazanova, 12. klases skolnieces Viktorija Galaktionova un Katrīna Viktorova.
Pēc ievadsemināra 2020. gada 16. jūnijā  komandas no visiem Latvijas reģioniem uzsākušas pilsoniskās līdzdalības prakses izpēti savās dzīvesvietās.  Dalībnieku klātienes tikšanās notika projekta Vasaras skolā 17.-19.augustā Līgatnes pagasta Ratniekos. Vasaras skola pulcināja dalībniekus ar dažādu pieredzi – kopā darbojās dažādu paaudžu dalībnieki, jaunatnes darba organizatori, vietējo NVO darbinieki, aktīvi kopienu pārstāvji un skolotāji. Vasaras skolā apgūtā līdzdalības metodika un uzsākto priekšlikumu tālāka izstrāde tiks turpināta 12 kopienās turpmākajos mēnešos. Reģionālajos semināros dalībnieki tiksies, lai iepazīstinātu ar savāktajiem pierādījumiem un sabiedrības informēšanas plānu.
Izvērtējot trīs Ratniekos aizvadītās dienas, var teikt, ka novadītās lekcijas, praktiskās nodarbības, viedokļu apmaiņas deva ticību un pārliecību pilsoniskās sabiedrības spējai rīkoties un reāli ietekmēt norises sev līdzās. Vasaras skolā īpaši emocionāla un sirdis uzrunājoša bija tikšanās ar mūziķi Kārli Kazāku. Viņa stāstījums par to, cik bagāta un daudzveidīga ir Latvija ar savu valodu un tradīcijām, ļāva gan ar humoru, gan nopietni ikvienam paraudzīties uz sevi un savām saknēm.
Viktorijas Galaktionovas atziņas: “Es ar prieku piedalījos projektā. Bija lietderīgi iepazīties ar pilsoniskas līdzdalības veidiem, jo šī tēma ir ļoti svarīga visiem, kas grib aktīvi piedalīties sabiedrības un valsts dzīvē. Man bija interesanti iepazīties ar citu skolu un kopienu pārstāvjiem, uzzināt par viņu skolas/pilsētas problēmām. Aizraujoša bija praktiskā nodarbību daļa, veidojot informatīvo kubu draudzīgā un saliedētā komandā. Trīs dienas es pavadīju jaukā vietā kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem, gūstot jaunas zināšanas. Paldies dalībniekiem, vadītājiem un visiem projekta organizatoriem!”
Katrīna Viktorova uzsvēra: “Esmu bezgalīgi priecīga, ka man bija iespēja piedalīties projektā IzDarI! Šīs projekts palīdzēja sadraudzēties trīs paaudžu pārstāvjiem un dažādu pilsētu cilvēkiem! Šī pieredze ir ārkārtīgi svarīga katram projekta dalībniekam, jo visiem ir savi priekšstati par pasauli, savas domas. Es iemācījos ieklausīties citu cilvēku viedoklī, meklēt kopējus secinājumus, komunicēt ar nepazīstiem cilvēkiem.  Saskarsme ar cilvēkiem no dažādām Latvijas vietām lika aizdomāties par problēmām citur, kā arī iedziļināties savas pilsētas dzīvē. Saprotu, cik daudz apkārt cilvēku, kas nav vienaldzīgi par valsts nākotni! Projekta laikā apspriežam svarīgas problēmas, meklējam risinājumu ceļus. Ceru, ka mums izdosies realizēt mūsu plānus!”
Projekta aktivitāšu rezultātā tiek sekmēta iedzīvotāju iesaiste kopienu attīstībā, stiprināta valstiskuma apziņa un piederības sajūta, mazināta pilsonisko aktivitāšu reģionālā disproporcija, kā arī uzlabota dažādu paaudžu, etnisko un interešu grupu sadarbība.
http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-7/


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv