Vides interešu izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!”

Divu gadu laikā 4.a klases skolēni, skolotājas N. Gavrilovas vadībā, ar lielu  interesi piedalījās vides interešu izglītības projekta „Ieraugi, atklāj, saglabā!” realizācijā.
Projekta mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, veicinot bērnu uzturēšanos ārā dažādos gadalaikos un laika apstākļos, kā arī sekmēt sadarbību ar dabas aizsardzības speciālistiem.
Projekta gaitā bērniem bija sniegta iespēja iesaistīties ilglaicīgā un daudzpusīgā dabas teritorijas izzināšanā četrās secīgās pakāpēs – atrast, izzināt, rūpēties, izstāstīt.
Projekta dalībnieki kā novērošanas un izpētes objektu izvēlējās vienu no krāšņākajām vietām pilsētā –  ezeru. Ezeram nav oficiāla nosaukuma, bet pilsētā to pazīst kā Meža ezeru. Lai rūpīgi izpētītu dabas objektu, tika dots laiks 2 gadi – no 2016. līdz 2018. gadam. Šajā laikā skolēni veica novērojumus par sezonas izmaiņām dabā. Bērni izpētīja augu, dzīvnieku valsti, izmērīja ūdens temperatūru un sniega segas biezumu atklātā vietā, un meža rajonā pie ezera. Skolēni savāca herbāriju, un tika veiktas ezera zīmējumu skices dažādos gadalaikos.
Lai Meža ezers paliktu tikpat pievilcīgs dabas objekts arī nākotnē, tika nolemts izgatavot un pielikt putnu būrīšus. Šī mērķa vadīti, bērni kopā ar vecākiem  skolotājas vadībā aizbrauca uz Rīgas Zoodārzu un piedalījās pasākumā “Putnu dienas”. Ar Zoodārza darbinieku palīdzību skolnieki izgatavoja 8 putnu būrus. Skolēni un vecāki  kopīgiem spēkiem, iegūstot atļauju no pašvaldības, izvietoja ezera teritorijā putnu būrīšus. 
Рar veiksmīgi paveikto darbu projekta dalībnieki saņēma rakstveida apliecinājumu par piedalīšanos. Iegūtās projektā zināšanas, iemaņas un prasmes noteikti palīdzēs skolēniem dabaszinātņu cikla priekšmetu apguvē, kā arī veidos atbildības sajūtu pret apkārtējo vidi!
 I.Aleksandrenkova


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv