„Developing Windows apps for better future”

Jaunogres vidusskolā no 2015. gada  oktobra līdz 2016.gada martam norisināsies IKT projekts „Developing Windows apps for better future”

2015.gada rudenī LIKTA sadarbībā ar Micrsoft uzsāka īstenot projektu „Developing Windows apps for better future”, kurā uzaicināta piedalīties tika arī Jaunogres vidusskola, skolu pārstāvēs informātikas skolotāja Jeļena Bobrova ar saviem 10.-12.klašu audzēkņiem. Apmācības paredzētas jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem.
Projekts „Developing Windows apps for better future” norisināsies divās kārtās, kur 1.kārtas ietvaros paredzēts atbalsts inovatīviem skolotājiem, ar mērķi veicināt jaunu IKT tehnoloģiju apguvi. Minētā projekta laikā skolotāji apgūs Windows lietotnes, HTML un JavaScript, bet 2.kārtā paredzēta aprobācija Jaunogres vidusskolā – jauniešu praktiskā apmācība, lai skolēnos veicinātu izpratni par IKT profesiju, jaunākajām IKT tehnoloģijām: Windows 10 lietotnēm, HTML, CSS un JavaScript.
I.Strode


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv