Globālā dimensija

Ar noslēguma semināru skolu komandām, projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Nr.DCI-NSAED/2012/280401) ir pietuvojies finiša taisnei

‘’Bija tik labi, ka ar nepacietību gaidu nākamo projektu,’’ šādi raksturo savas sajūtas pēc semināra kāds no skolu komandu dalībniekiem. Un šāda ir arī skolu komandu un IAC komandas kopējā noskaņa, jo šo trīs gadu laikā projekts skolotājiem deva iespēju vispirms mācīties pašiem – paplašināt zināšanas daudzveidīgos satura un metodikas jautājumos.
Skolotāji apgūto aprobēja savās klasēs, pedagoģiskajos kolektīvos un analizēja, kuros mācību priekšmetos globāla tematika integrējama un kādas prasmes tā attīstīta. Atskatoties un izvērtējot projektu, skolotāji atzina, ka novērtēja globālās izglītības aktualitāti un to, ka notiekošais pasaulē kļūst par aizvien ietekmīgāku spēku tepat pavisam tuvu.
Notiekošais pasaulē maina skolēnus – viņi uzdod aizvien vairāk jautājumus, vēlas saprast norišu cēloņus un sekas, nevēlas palikt tikai par pasīviem vērotājiem, bet gan iesaistīties paši sabiedrības dienaskārtības veidošanā.
(http://www.globalaizglitiba.lv/)

Par globālās izglītības tēmām var runāt arī sākumskolā
 

21.11.2014
20. novembrī Jaunogres vidusskolā notika Ogres novada sākumskolas skolotāju metodisko apvienību vadītāju un pārstāvju seminārs, kurā tika prezentētas globālās izglītības programmas iespējas sākumskolas klasēs.
 
Seminārā piedalījās 12 sākumskolas skolotājas no Jaunogres vidusskolas, Ogres sākumskolas un Ogres 1. vidusskolas.
Prezentāciju par globālās izglītības programmu – projektu “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” Jaunogres vidusskolā un tās iespējām mācību stundās semināra dalībniecēm pasniedza projekta koordinatore Jaunogres vidusskolā – direktores vietniece Vija Ziemele un sākumskolas skolotāja Olga Trofimova. Projekta komandā darbojas arī Jaunogres vidusskolas Latvijas vēstures, pasaules vēstures un sociālo zinību skolotāja Aija Paškoviča, direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā un sociālo zinību skolotāja Iveta Strode un sākumskolas skolotāja Anna Šakurova.
Semināra laikā skolotājas saņēma vērtīgus materiālus, ko varēs izmantot savās mācību stundās sākumskolas klasēs, kā arī pašas veica vairākus praktiskus uzdevumus. V.Ziemele pastāstīja gan par šo projektu kopumā, gan vairāk par tēmu “Migrācija”. Šīs tēmas ietvaros semināra dalībnieces veica vairākus praktiskus uzdevumus, kuru rezultātā bija jāsaprot tādi termini kā imigrācija, emigrācija, brīvprātīgā migrācija, pārapdzīvotība, naturalizācija un citi, kā arī aizpildīja pašas savas migrācijas kartes. Semināra vadītājas akcentēja domu, ka, mācot jebkuru tēmu, nepieciešams meklēt piemērotāko mācīšanas stratēģiju. Arī šajā seminārā tika piedāvātas dažādas stratēģijas vienas un tās pašas informācijas apguvei.
Seminārā bija iespēja arī atskatīties uz vēstures notikumiem Latvijā un pasaulē, kas saistīti ar 11. novembri, jo V. Ziemele un O.Trofimova novadīja Globālās izglītības stundu „11. novembris pasaulē un Latvijā”.
Pēc semināra skolotājas pateicās par saturīgo un aizraujošo nodarbību, par saņemtajiem izdales materiāliem un idejām, un atzina, ka par globālajiem jautājumiem skolā noteikti ir jārunā daudz vairāk un tas jāsāk darīt jau sākumskolas klasēs.
Vairāk par globālās izglītības projektu var lasīt šeit:
http://www.globalaizglitiba.lv/
 
(No www.ogresnovads.lv)


Jaunogres vidusskolas skolēni iepazīstas ar pasauli 21. gadsimtā
04.04.2014

Jaunogres vidusskolā šajā mācību gadā tiek īstenots projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, veicinot jauniešu izpratni par pasaules kopsakarībām un līdzdalību taisnīgākas pasaules veidošanā.
Aprīļa sākumā projekta ietvaros skolā notika aizraujošs pasākums 10. un 11. klašu skolēniem “Urbanizācija un dzīves kvalitāte”. Divu stundu garumā skolēni apceļoja pasaules kontinentus, iepazīstot dažādu valstu cilvēkus un kultūru, aizdomājoties arī par savu dzimto vietu. Pasākumu vadīja A.Paškoviča un V.Ziemele un tajā piedalījās projekta vadītāja, Izglītības attīstības centra direktore Iveta Vērse  un starptautiskās sadarbības koordinatore, Britu padomes Latvijā pārstāve Ilze Saleniece .
Pasākuma sākumā skolēniem bija jāsaklausa dažādas skaņas no lauku un pilsētas dzīves, raksturojot, kādas emocijas tās izraisa – mieru, iedvesmu, garlaicību, prieku, nemieru, gaišumu, stresu vai tml. Pārrunājot, kādi ir plusi un mīnusi dzīvei pilsētā un laukos, skolēniem bija jāveic nākamais uzdevums – pēc skaņām noteikt, kādā valstī tās varētu būt dzirdamas. Atskanēja gan gondolu skaņas Venēcijā, gan džeza grupas koncerts un zirgu pakavu dunoņa Ņujorkas Centrālparkā, krāmu tirgus čaloņa Lagosā, pārtikas pārdevēju drūzmēšanās ielas festivālā Tokijā un citas.
A. Paškoviča informēja jauniešus par urbanizācijas procesu pasaulē. Dati liecina, ka 1800. gadā tikai 2 % pasaules iedzīvotāju par savu dzīvesvietu bija izvēlējušies pilsētu, turpretim šobrīd – vairāk kā 50 %, turklāt katru dienu (!) uz dzīvi pilsētās pārceļas apmēram 180 000 cilvēku.
Jaunieši strādāja grupās un katra grupa saņēma attēlu no kādas valsts, kopīgi vienojoties, ar kādu pilsētas dzīves izaicinājumu vai problēmu saistīts konkrētais attēls. Skolēni “viesojās” arī Indijā, Kenijā, Namībijā, Brazīlijā, iepazīstot šo valstu iedzīvotāju dzīvi un ikdienu.
Pasākuma noslēgumā pasākuma vadītājas ļāva skolēniem atgriezties savās dzimtajās mājās un padomāt, kāpēc viņi dzīvo tieši šeit un kas viņiem šeit, Ogrē, patīk. Jaunieši atbildēja, ka mīl Ogri, jo šajā pilsētā ir dzimuši un Ogre ir viņu mājas, ka mīl šo pilsētu, jo Ogrē ir skaista daba un meži, tīrs gaiss, labsirdīgi cilvēki, skaista arhitektūra, šeit ir droši, var iegūt labu izglītību, jo šeit dzīvo viņu ģimene un draugi.
Pēc pasākuma skolēni bija vienisprātis, ka šī nodarbība bija ļoti interesanta, viņi tajā uzzinājuši daudz ko jaunu par pasauli un tās iedzīvotājiem, viņu dzīves apstākļiem, par urbanizācijas procesu un ietekmi. Visvairāk jauniešus uzrunājis video, kurā bija redzami smilšu racēji Āfrikā, kuri ik dienas septiņas stundas pavada, ienirstot 6 metru dziļumā un izceļot smilšu spaiņus, tos izberot laivās. Smiltis ir augstas kvalitātes un tiek izmantotas būvniecībā. Lieki piebilst, ka par šādu darbu tiek saņemts pavisam niecīgs atalgojums. Vēl jādomā par to, ka mūsdienu iespēju laikmetā kaut kas tāds jādara ar rokām. Vēl jauniešiem licis aizdomāties video par iedzīvotāju ikdienu graustu rajonos Kenijā.
Pēc piedalīšanās pasākumā I.Vērse atzina, ka Jaunogres vidusskolā ir pirmo reizi un pirmais iespaids esot ļoti pozitīvs. “Ar skolas projekta komandu esmu tikusies jau iepriekš semināros, tā ir pozitīva un radoša, jāpiebilst, ka skolai ir aktīva direktore,” iespaidos dalās I.Vērse. “Šī ir piektā skola, kurā vēroju globālo jautājumu tēmu aprobēšanu. Interesanti, ka bērni, kuri dzīvo lauku vidē, šos jautājumus uztver atšķirīgi, kā tie, kuri dzīvo pilsētā.” I.Vērse izsaka pateicību skolotājām un skolas vadībai par ieguldīto darbu šī projekta īstenošanā un nebaidīšanos skolas darbā ieviest jaunas idejas un runāt par globālajiem jautājumiem.
I.Saleniece pasākuma laikā novērojusi, ka starp skolotājām, kuras vadīja pasākumu, jaušams labs komandas darbs un arī viņa atzinīgi vērtē skolotāju uzdrošināšanos runāt par globālajām tēmām. “Cik novēroju, jaunieši aktīvi komentēja un iesaistījās, tātad tas viņiem ir interesanti un aktuāli,” saka I.Saleniece.
Jau informējām, ka projektā savu dalību bija pieteikušas 123 Latvijas izglītības iestādes, taču apstiprināta tikai 21 skola, tostarp Jaunogres vidusskola.
Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes un Eiropas sabiedrības informētību, izpratni un iesaisti attīstības/globālās izglītības jomā. Attīstības/globālā izglītība aicina „skatīties plašāk”, meklēt globāla līmeņa kopsakarības un analizēt globālo problēmu cēloņus un sekas, kā arī iegūt zināšanas un prasmes, kā iesaistīties to risināšanā.
Projekta Jaunogres vidusskolas komanda ir Latvijas vēstures, pasaules vēstures un sociālo zinību skolotāja Aija Paškoviča (foto pirmā no kreisās), direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā un sociālo zinību skolotāja Iveta Strode (otrā no kreisas) un sākumskolas skolotāja Olga Trofimova (pirmā no labās). Projektu koordinē Jaunogres vidusskolas direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā Vija Ziemele (otrā no labās).
Pirmā projekta aktivitātē, pagājušā gada novembra beigās, notika Siguldā. Tas bija seminārs, uz kuru pulcējās izvēlēto skolu pedagogu komandas un ieguva pamatzināšanas globālās izglītības jautājumos (globalizācija, dažādi starpkultūru aspekti, taisnīgums, starptautiskā drošība, ilgtspējīga attīstība un savstarpējā mijiedarbība). Tad sākās darbs skolā – par minētajām tēmām pastāstīt skolēniem mācību stundās un ārpusklases pasākumos. Kā informē V. Ziemele, projektā iesaistītās skolotājas līdz šim jau novadījušās 10 stundas 4. līdz 12. klašu skolēniem, kurās ar skolēniem pārrunāti jautājumi par to, kā sadzīvot ar sevi un citiem, par sociālo nevienlīdzību, par globalizācijas ietekmi, stereotipiem un citiem jautājumiem.
V.Ziemele informē, ka šajā mācību gadā vēl atlikušas 8 stundas un pasākumi, kurās ar skolēniem tiks apspriestas projektā piedāvātās tēmas, un tad šos materiālus apstrādās projekta speciālisti, lai tos varētu izmantot arī pārējo Latvijas skolu pedagogi.
“Pēc jau aizvadītajiem pasākumiem projekta ietvaros esmu novērojusi, ka skolēni ir mainījušies un šīs tēmas viņiem patiešām likušas aizdomāties par to, kāda ir pasaule, kādi procesi tajā notiek, cik dažādi mēs esam. Šie jautājumi ir ārpus skolas programmas un, nenoliedzami, paplašina skolēnu redzesloku, spriešanas spējas. Projekts skolai ir ļāvis iekāpt 21. gadsimtā un iepazīties ar to,” par dalību projektā ir gandarīta V.Ziemele.
(NO WWW.OGRESNOVADS.LV)


Iepazīstas ar globālās izglītības projekta iespējām

 
31.10.2014
30. oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijā notika sociālo zinību skolotāju Ogres novada metodiskās apvienības sēde, kurā kolēģiem bija iespēja iepazīties ar projekta par globālo izglītību daudzveidīgajām iespējām.
Sēdi vadīja Ogres Valsts ģimnāzijas (OVĢ) sociālo zinību skolotājs Mārtiņš Geida, kurš vada sociālo zinību metodisko apvienību Ogres novadā. Sēdē piedalījās sociālo zinību skolotāji no Ogres sākumskolas, Jaunogres vidusskolas un Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra.
Pirms skolotāji pārrunāja aktualitātes savā mācību priekšmetā, viņiem bija iespēja noklausīties Jaunogres vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotājas Aijas Paškovičas un sākumskolas skolotājas Annas Šakurovas sagatavotu nodarbību par projektu, kas tiek īstenots Jaunogres vidusskolā. A.Paškoviča ir viena no piecām šī projekta Jaunogres vidusskolas komandas skolotājām.
A.Paškoviča informē, ka novadītas vairākas aizraujošas nodarbības 5. līdz 12. klašu skolēniem, gan kolēģiem, kuri nav iesaistījušies projektā, bet kuri savās stundās varētu izmantot piedāvātos materiālus, gan skolēnu vecākiem. “Šī bija pirmā nodarbība ārpus skolas,” par nodarbību OVĢ saka A.Paškoviča. “Novembrī plānojam nodarbību novada sākumskolas metodiskās apvienības skolotājiem.”
Sociālo zinību skolotājiem A.Paškoviča piedāvāja nodarbību par sociālo un ekoloģisko atbildību, kurā ietilpst tēma par planētas iedzīvotāju skaita izmaiņām. Interesanti, ka ir izveidota vietne, kur var sekot līdzi iedzīvotāju dzimstības un mirstības izmaiņām pasaulē – www.worldometers.info. Skolotājiem tika piedāvāti materiāli par iedzīvotāju skaita ietekmējošiem faktoriem, par sociālo un ekoloģisko atbildību, par ekoloģiskās pēdas nospiedumu un tests, kā noteikt savu ekoloģisko pēdu. A.Paškoviča kolēģiem piedāvāja arī tēmu par cilvēka un notikumu mijiedarbību, kurā varēja iepazīties ar to, kāds ir kafijas ceļš no tās plantācijām līdz veikalu plauktiem, kā arī par godīgo tirdzniecību. Interesanti, ka pasaules ekonomikā pirkšanas un pārdošanas operāciju apjomu ziņā kafija ir otrā vērtīgākā produkcija aiz naftas, katru gadu pasaules tirgū tiek pārdota kafija par vairāk nekā 2 miljardiem dolāru. Pēc nodarbības skolotāji pārrunāja piedāvāto tēmu aktualitāti un šo materiālu iespējas izmantot savās stundās.
 A.Paškoviča skaidro, ka šī projekta piedāvātās tēmas un materiālus var izmantot ļoti daudzveidīgi, jau tuvākajā laikā tie, piemērojot mazākiem bērniem, tiks integrēti arī Jaunogres vidusskolas sākumskolas klasēs. “Šīs tēmas dažādo stundas, paplašinās skolēnu redzējums, viņiem kļūst skaidrs, ka mēs nedzīvojam izolēti no pārējās pasaules un katrs ietekmējam procesus visā pasaulē,” saka A.Paškoviča.
Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra sociālo zinību un vēstures skolotāja Olga Cepurniece atzīst, ka iegūtie materiāli lietu noderēs gan vēstures, gan sociālo zinību, gan klases audzināšanas stundās: “Studējot universitātē, ļoti daudz runājam par ilgtspējīgu domāšanu un izglītību. Šodien man pašai bija interesanti uzzināt par godīgo tirdzniecību un jau ir radusies doma, kā iegūtos materiālus izmantošu savās stundās.”
Jau informējām, ka 2013. gada beigās Jaunogres vidusskola iesaistījās projekta “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” īstenošanā. Līdz šim paveikts liels darbs, lai izstrādātu materiālus, tādējādi kvalitatīvi papildinot sociālo zinātņu mācību priekšmetu saturu un metodiku, integrējot tajā globālās izglītības tēmas (ilgtspējīga attīstība, savstarpējā mijiedarbība, vērtības un uzskati, globālā pilsonība, dažādība, cilvēktiesības, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana u.c.). (par projekta aktivitātēm Jaunogres vidusskolā var lasīt šeit un šeit)
 Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros un Sabiedrības integrācijas fonda un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu.
(No www.ogresnovads.lv)

 

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

„Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education”
(Nr.DCI-NSAED/2012/280-401)

Projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” Jaunogres vidusskolas komanda:

Aija Paškoviča, Iveta Strode, Vija Ziemele, Olga Trofimova

 Mājas lapa: www.globalaizglitiba.lv  
 Projekta īstenotājs: Izglītības attīstības centrs
Partneri:

  • Līdsas Attīstības izglītības centrs (Apvienotā Karaliste) (Leeds DEC)
  • Mondo (Igaunija)

Asociētais partneris: Britu padome Latvijā
 
Finansētājs:
Projektu finansē Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros 
 Projekta mērķis:ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā (AI/GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

Kas ir GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA?

Terminoloģija
Termins globālā izglītība un attīstības izglītības projekta ietvaros tiek lietoti kā sinonīmi. Attīstības/globālās izglītības jomā pastāv diskusija par terminoloģiju un tiek uzskatīts, ka attīstības izglītība vairāk koncentrējas uz attīstības jautājumiem, ņemot vērā attīstības izglītības izcelšanos un saistību ar attīstības sadarbības jomu. Savukārt globālā izglītība koncentrējas uz savstarpējām mijiedarbībām pasaulē. Ņemot vērā Latvijas attīstības jomas vēsturisko attīstību un kontekstu, Izglītības attīstības centra projektos un publikācijās esam vienojušies par termina attīstības/globālā izglītība lietošanu, ko saīsinājumā tekstos apzīmējam AI/GI.
Definīcijas
Attīstības/globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas ļauj cilvēkiem attīstīt savu izpratni par starptautiskām attīstības prioritātēm un ilgtspējīgas attīstības principiem, izzināt globālo problēmu izraisītājus un ietekmes, kā arī veicina personisku iesaisti un informētu lēmumu pieņemšanu. Attīstības izglītība balstās uz solidaritātes, vienlīdzības, iekļaušanas un sadarbības principiem.
Attīstības/globālā izglītība rosina iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam; kā notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti…; kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus un procesus ārpus Latvijas, ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot.
Attīstības izglītība ir izglītība, kura atver cilvēku prātus un sirdis uz mūsdienu globalizētās pasaules realitāti. Māstrihtas Globālās izglītības deklarācija, 2002
Materiāli no: http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/materiali-un-resursi/


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv