Dzejas meistarklase „Dvēsele”

24. aprīlī 2024. gadā Jaunogres vidusskolā notika vienotas skolas ietvaros starpskolu  (Jaunogres vsk.-Ogres Centra pamatskola) dzejas meistarklase „Dvēsele”, vadīja  Ogres novada literāri radošās biedrības ,,Sirdsdoma” vadītāja  Skaidrīte Logina un dzejnieks Māris Rožkalns.
Piedalījās 8. klase skolēni no Centra pamatskolas un  9.-12.klašu skolēni no Jaunogres vidusskolas.
Skolēni tika iepazīstināti ar Ogres novada literāri radošās biedrības ,,Sirdsdoma” darbību un Jaunogres vidusskolas skolēnu dalību ,,Sirdsdomas’’ konkursos, kā arī ar mūsu skolēnu rezultātiem konkursos.
Skaidrīte Logina nolasīja Sofijas Ramaņenko dzejoli, viņa konkursā piedalījās pagājušajā gadā.
Artūrs Dzenis nolasīja savu dzejoli, kuru viņš bija iesūtījis uz konkursu ,,Miers.’’ Artūra dzeja izpelnījās atzinību gan no ,,Sirdsdoma’’ vadītājas, gan no dzejnieka Māra Rožkalna. 
Skolēni tika iepazīstināti ar dzejas krājumiem, kas ir izdoti piedaloties jaunajiem dzejniekiem un skolēniem no Jaunogres vidusskolas, Centra pamatskolas, kā arī Latgales, ASV, Brazīlijas, Zviedrijas un citām valstīm.
Skolēniem tika piedāvāti paņēmieni, kā veidot dzeju. Skolēni labprāt  veica uzdevumus un viņiem labi sanāca izveidot dzejoļus. Grūtākais uzdevums bija veidot dzejoli no grāmatu nosaukumiem.
Dzejas meistarklase pagāja patīkamā un radošā gaisotnē un domāju, ka katrs bija ieguvējs, jo ieguva jaunas iemaņas un pārliecību par savām spējām darīt kaut ko jaunu, neparastāku, kā ikdienā. Domājams, ka skolēni centīsies apsveikumos rakstīt savus novēlējumus dzejā.
Ingūna Rozenberga


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv