Glītrakstīšanas konkurss

Mūsu skolā no 8. līdz 15.aprīlim notika glītrakstīšanas konkurss. Tika piedāvāts teksta fragments, kuru skolēni glīti, kārtīgi un pareizi pārrakstīja. Šo uzdevumu veica visas klases. Skolotāji izveidoja darbu izstādi un ir labi redzams, cik dažādi ir rokraksti un glītrakstīšana  nav nemaz tik viegli un ātri paveicams darbs.  Skolotāju komisija izvērtēja darbus un apbalvoja glītāko darbu autorus  ar diplomiem un pateicībām.  3.a un 3.b klases skolēni zīmēja zīmējumus, radoši papildinot savus uzrakstītos darbus. Izdevās koši un  skaisti mākslas darbi!

Paldies skolēniem par centību un radošumu! Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājām par ieguldīto darbu!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja G. Maņkova.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv