Jaunogres vidusskolā viesojas Young Folks dibinātājs Aleksandrs Morozovs

15.02.2024. Jaunogres vidusskolā Karjeras izglītības programmas ietvaros viesojās Young Folks dibinātājs Aleksandrs Morozovs, kurš tikās ar 9.,12. klašu skolēniem, lai pastāstītu par Young Folks LV, kas ir bezpeļņas jaunatnes organizācija. Tās mērķis ir nodrošināt drošu un atbalstošu vidi, kurā atklāt un attīstīt dažādu mērķa grupu izziņas un radošās prasmes, veicināt neformālo izglītību un jēgpilnu komunikāciju, radot viesmīlīgu un iedvesmojošu vidi un draudzīgu kopienu.

Sarunā ar skolēniem Aleksandrs uzsvēra, ka darbošanās šajā organizācijā sniedz iespēju jauniešiem realizēt savu potenciālu, pārvēršot sapņus īstenībā. Visiem interesentiem tiek nodrošināta motivējoša vide mācībām un personiskajai izaugsmei, kas ļauj katram sasniegt savus augstākos mērķus.

Organizācijas vīzija ir radīt kopienu, kurā jaunieši aktīvi attīstās un drosmīgi pārvērš savus sapņus realitātē. Young Folks LV mērķis ir kļūt par brīvu telpu, kurā katrs jaunietis atrod savu vietu un kurā tiek novērtēts radošums, vienlīdzība un cieņa pret dažādību. Organizācijas darbības mērķis ir attīstīt un meklēt iedvesmas avotus, kas pozitīvi ietekmē jauniešus un sabiedrību, veicinot progresu, saliedētību un iecietību, lai radītu nākotni, kurā ikviens jaunietis ir spējīgs realizēt savu potenciālu un pozitīvi ietekmēt apkārtējo pasauli.

Paldies Aleksandram par iedvesmojošo stāstījumu! Lai izdodas!

Jaunogres vidusskolas direktora vietniece Vija Ziemele


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv