Enciklopēdiju un vārdnīcu pasaulē

Spītējot aukstajiem laikapstākļiem, mūsu skolas 8.a, 8.b un 9.a klases skolēni ar skolotājām apmeklēja Ogres Centrālajā bibiotēkā izzinošu un interesantu nodarbību  ”Enciklopēdiju un vārdnīcu pasaulē”. Jauniešu nodaļas bibliotekāres Lolita Kuģeniece un Eva Hmeļņicka iepazīstināja  jauniešus ar vārdnīcu un enciklopēdiju daudzveidību. Jauniešiem bija iespēja salīdzināt  digitālos resursus ar enciklopēdijām un pārbaudīt informācijas patiesumu. Iegūtās zināšanas skolēniem lietderīgi noderēs mācību procesā.

Latviešu valodas skolotājas: Vija Ziemele, Gita Maņkova


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv