Atbalsta komandas speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens

31.janvārī Jaunogres vidusskolas Atbalsta komandas speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgas 5. pamatskolu-attīstības centru. Brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties un pārrunāt svarīgus jautājumus ar speciālās skolas administrāciju un Atbalsta komandas speciālistiem, kā arī apmeklēt stundas un nodarbības, iepazīties ar skolas ikdienas dzīvi.

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs dibināts 1972. gadā. Skola realizē speciālās pamatizglītības programmas: 

  • 1.- 9. klasei – skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem; 
  • 6.-9. klasei – skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem.

9. klasi beidzot, skolēni saņem apliecību par pamatizglītības iegūšanu. Pēc pamatizglītības iegūšanas skola piedāvā apgūt profesionālās pamatizglītības programmu ar kvalifikāciju “Virtuves darbinieks”. Profesionālo pamatizglītību iegūstot, skolēni saņem apliecību par 1. līmeņa profesionālo pamatizglītību.

Skolā darbojas radoši un zinoši pedagogi un speciālisti, kuri mērķtiecīgi veicina bērnu un jauniešu  iekļaušanos izglītības iestādēs un sabiedrībā kopumā, sniedz sistēmisku un pēctecīgu konsultatīvo un metodisko atbalstu bērniem, viņu vecākiem, speciālistiem un izglītības iestādēm.

Novērtējot pavadīto dienu Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā, mūsu skolas speciālisti atzina, ka diena bija saturīga, bagāta ar iespaidiem un radošām idejām. Atzinīgi tika novērtēta iespēja uzzināt par darbu ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām, jo šajā mācību gadā Jaunogres vidusskolā tika licenzēta Speciālā pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Uzsākot šajā mācību gadā darbu ar šiem skolēniem, mūsu skolas speciālistiem īpaši svarīgi satikties, iepazīties un izveidot kontaktus ar kolēģiem, dalīties pieredzē un uzdot jautājumus par aktuālajām tēmām.

Atbalsta komisijas vadītāja I.Aleksandrenkova


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv