Senatoru stundas

18. janvārī Rīgā, Augstākajā tiesā tiesību zinību stundās  piedalījās 12.a klases skolēni. Jaunieši tika iepazīstināti ar:

Latvijas tiesību un tiesu sistēmu;
Augstākās tiesas vietu un lomu šajā sistēmā;
tiesību veidiem – civiltiesībām, krimināltiesībām, administratīvajām tiesībām – un atšķirībām šo lietu izskatīšanā tiesā;
tiesu sistēmai piederīgajām profesijām;
tiesneša amatu un tiesneša darbu;
skolēnu tiesībām un pienākumiem;
citiem skolēnus interesējošiem jautājumiem.

Skolēniem bija iespēja saņemt atbildes uz visdažādākajiem ar tiesneša darbu saistītiem jautājumiem. Senatoru stundas notika īstā tiesas zālē un tās vadīja senators tiesneša amata tērpā – tā visuzskatāmāk var iepazīties ar tiesas procesu.

12.a kl. audzinātāja Kira Miļča


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv