4.a un 4.b klase apmeklēja Ogres Centrālo Bibliotēku.

2. novembrī 4.a un 4.b klase ar skolotājām Svetlanu Ešenu un Alisi Āboliņu apmeklēja Ogres Centrālo Bibliotēku.
Lai piedalītos tematiskā pasākumā “Lasītrosme” – Ogre, mana pilsēta.
Pirms došanās uz bibliotēku bija uzdots mājas darbs.
Atrast interesantus faktus par Ogri un klasei sadalīties 4 komandās.
Skolēni sadalījās komandās, katrā komandā noteica kapteini, saģērbās noteiktajās krāsās.
Par Ogri zinām daudz, bet vienmēr var uzzināt vēl vairāk…
Uzzinājām interesantus faktus par Ogri, zināmas vietas – no cita skatpunkta, kā arī par Ogres ievērojamām personībām.

Paldies OCB  Līgai par izzinoša un feinu laika pavadīšana.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv