11.novembris – Lāčplēša diena

11. novembris – Lāčplēša diena, Latvijas armijas 104. dzimšanas diena. Šajā dienā visā Latvijā, arī Ogres novada pilsētās un pagastos, novembra tumsu kliedē svecīšu un lāpu gaisma – tā izgaismo mūsu ceļu un liek tumsai atkāpties. Ejot pa gaismas ceļu, latviešu tauta godina savus varoņus.
Ogrē Lāčplēša dienas Lāpu gājiens tradicionāli sākās pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā, lai tālāk dotos uz Brāļu kapiem. Pa ceļam – svinīgais brīdis pie monumentālā Latvijas karoga pilsētas centrā. Mūsu 12. a klases skolēni arī piedalījās Lāpu gājienā.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv