Panākumi  5.atklātajā konkursā matemātikā

2023.gada 21.oktobrī  Rīgas 40.vidusskolā notika 5.atklātais matemātikas konkurss 3.klasēm.  Konkursa mērķi: dot iespēju skolu izglītojamiem vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas matemātikā; rosināt izglītojamos radošai un patstāvīgai darbībai; attīstīt loģisko domāšanu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā. Darba saturā lielākais īpatsvars ir skolēnu zināšanu praktiskajam lietojumam, patstāvīgā darba spējām, dažādu nestandarta uzdevumu veikšanai.

Arī Jaunogres vidusskolas 3.klašu skolēni piedalījās šajā konkursā. 3.a klases skolniece Viktorija Derjabo iepriecināja ar lielisku rezultātu – 1.vietu! Apsveicam Viktoriju un matemātikas skolotāju Larisu Tazovu ar izciliem rezultātiem! Uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošana notiks Rīgā 2023.gada 30.novembrī 40.vidusskolas aktu zālē.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv