1. un 5. kl. skolēnu iesvētību svētki

Rudenī mūsu skolā notika pirmklasnieku un piektklasnieku iesvētību svētki. Pasākumus sagatavoja 9. un 12. a klases skolēni.
Vecāku klašu skolēni bija sarīkojuši gan svētkus, gan atjautīgus un sportiskus uzdevumus, lai pārbaudītu pirmo un piekto klašu skolēnu gatavību pamatskolai.
Pirmklasniekiem un piektklasniekiem bija uzdoti  uzdevumi – stacijas, kurus izpildot, klase kļūs draudzīgākā, un skolēni varēs iegūt īsta pirmklasnieka un piektklasnieka titulu. Bērni izpildīja uzdevumus ar lielu aizrautību un interesi. Mazajiem pirmklasnikiem tas bija kaut kas jauns, vēl nepiedzīvots un interesants. Kā skolēni atzina, tas esot bijis pats interesantākais notikums. 
Lai visām pirmajām un  piektajām klasēm un audzinātājām interesanta un saskanīga dzīve mūsu skolā!
Paldies 9. un 12.a klases skolēniem par jautriem un aizraujošiem pasākumiem!


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv