Miķeļdienas svētki

Miķelītis bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā,
Bietes, kāļus, burkāniņus,
Kartupeļus, sīpoliņus.

29.septembrī visā Latvijā tiek daudzināta Miķeļdiena. Miķeļi jeb Apjumības ir rudens saulgriežu svētki, kad tiek aizvadīta gada auglīgākā daļa. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Tas ir laiks, kad diena un nakts ir vienādā garumā, noslēgušies visi rudens ražas novākšanas darbi, tāpēc šie svētki tiek atzīmēti ar jestrām svinībām.

Arī Jaunogres vidusskolā šajā dienā 4.a un 4.b klašu skolēni kopā ar savām klases audzinātājām un mācību priekšmetu skolotājām svinēja Miķeļdienas svētkus. Ciemos bija atnākuši Ogres Centra pamatskolas 4.e klases skolēni ar savu jauko audzinātāju Karīnu Buriju.

Skolēni uzmanīgi klausījās 8.klases meiteņu, Danielas Zaikovskas un Vladislavas Žižinas izzinošajā stāstījumā par Miķeļdienas svētkiem un tradīcijām, skanīgi dziedāja dziesmas, aktīvi minēja mīklas, kā arī draudzīgi un atraktīvi piedalījās dažādās ar Miķeļdienu saistītās aktivitātēs un rotaļās. Pasākums radīja patiesu svētku prieku gan skolēniem, gan skolotājām.

Paldies visiem, kuri iesaistījās šo jauko svētku īstenošanā un daudzināšanā. Lai rudens krāšņums un dāsnās dabas veltes visiem dod dzīvesprieku, izturību un veselību!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Feoktistova


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv