Jaunogres vidusskolas izlaiduma svētki

Jaunogres vidusskolā 21. un 22. jūnijā 2023.g. izlaidumu svinēja skolas 12. un 9.klašu absolventi. Šogad vidusskolu absolvēja 30 audzēkņi un pamatskolu 49 skolēni.
Skolas laiks skolēnus iemācīja novērtēt sevi un savas spējas, parādīja, ko nozīmē būt kopā un sadarboties, cik svarīgs ir klases kolektīvs, kā izaugt no maza kautrīga pirmklasnieka līdz gudram vidusskolas absolventam. Bet pienāca laiks atvadīties no skolas.
Priekšā – patstāvīgas dzīves vilinošie horizonti! Un tagad palika vien – atrast  sevi, savu vietu dzīvē, bet svarīgākais palikt cilvēkam, cik vien grūti dzīvē neklātos!
Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica direktors Aleksandrs Horuženko, novēlot visiem gūt panākumus dzīvē un būt ļoti veiksmīgiem cilvēkiem.
Vidusskolas absolventi saņēma apbalvojumus:
Rolandam Linužam tiek piešķirta sudraba skolas medaļa par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību klases, skolas sabiedriskajā dzīvē.
Tatjanai  Paškovičai tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, un no Ogres novada pašvaldības domes Tatjana saņēma goda rakstu “Gada absolvents” un balvu par augstiem sasniegumiem mācībās.
Milanai Peregudovai tiek piešķirta zelta skolas medaļa par izciliem mācību sasniegumiem, un Milana saņēma Ministru prezidenta K.Kariņa atzinību rakstu par izcilām mācību sekmēm.
Angelīnai Binderei tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem. Angelīna tiek apbalvota ar Jaunogres vidusskolas Atzinību rakstu par  aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē, tās veiksmīgu vadīšanu, iesaistīšanos dažādos izglītības projektos un skolas vides uzlabošanu.Kā arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas Pateicību simtgades izcilniekam un naudas prēmiju.
Adriānam Kobrincam tiek piešķirta sudraba skolas medaļa par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Remirai Šakurovai tiek piešķirta zelta skolas medaļu par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem. Remira tiek apbalvota ar Jaunogres vidusskolas Atzinību rakstu par  aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē,  iesaistīšanos dažādos izglītības projektos un skolas vides uzlabošanu, un no Ogres novada pašvaldības domes Remira saņēma goda rakstu “Gada absolvents” un balvu par augstiem sasniegumiem mācībās.
Aleksandra Bobrova, Jana Cvetkova, Alise Djubina, Solovjova Nikola un Solovjova Anatasija saņēma Jaunogres vidusskolas Atzinību rakstu par aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē, iesaistīšanos dažādos izglītības projektos un skolas vides uzlabošanu.

9.klašu absolventi arī saņēma apbalvojumus:
Ar skolas Atzinību rakstu par izcilām zināšanām un ar Ogres novada pašvaldības Goda rakstu nominācijā Gada absolvents tika apbalvota 9.a klases skolniece Aleksandra Morozova.

Ar skolas Atzinību rakstu par teicamām un izcilām zināšanām un ar Ogres novada pašvaldības Goda rakstu nominācijā Gada absolvents tika apbalvots 9.a klases skolnieks Merkulovs Daņila.

Ar skolas Atzinību rakstu par teicamām un izcilām zināšanām tika apbalvoti:
no 9.a klases skolnieks Marks Fjodorovs;
no 9.a klases skolniece Romenkova Sofija;
no 9.a klases skolnieks Maksims Sorofanovs.

Ar skolas Atzinību rakstu par labām, teicamām un izcilām zināšanām tika apbalvoti:
no 9.a klases skolniece Karpenko Sofija Sāra;
no 9.a klases skolnieks Belouss Pāvels;
no 9.a klases skolnieks  Mikurenkovs Artūrs;
no 9.a klases skolniece  Krauze Valērija;
no 9.a klases skolnieks  Sokurenko Mihails;
no 9.b klases skolniece Majevska Diana;
no 9.b klases skolniece Sone Valērija.
 Ar skolas Atzinību rakstu par aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē, iesaistīšanos dažādos izglītības projektos un skolas vides uzlabošanu tika apbalvoti 9.a klases skolēni: Marks Fjodorovs, Aleksandra Morozova, Sofija Sāra Karpenko, Bekasova Katrīna.

Mīļie absolventi!
Sirsnīgi sveicam skolas izlaidumā!
Šie ir Jūsu uzkrāto zināšanu, neatlaidības un panākumu svētki!
Lai prieks par sasniegto iedvesmo mērķtiecīgi doties tālāk un piepildīt savas dzīves svarīgākās ieceres!


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv