Reģistrācijas kārtība 1. klasē

Pieteikt savu bērnu uzņemšanai 1. klasē Ogres pilsētas skolās  varēs elektroniski, sākot no 2022.gada 1. februāra plkst.7.00.

Reģistrācijas pieteikumu vecāki vai personas, kas realizē aizgādību aizpilda elektroniski pašvaldības mājas lapā http://www.ogresnovads.lv sadaļā Aktuāli/Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē vispārējās izglītības iestādēs Ogrē.
 
Ja vecākiem rodas jautājumi vai neskaidrības, tad no 2022.gada 1. februāra Ogres novada izglītības pārvalde nodrošina konsultācijas, sazinoties pa tālruni 65055384, 65055382, vai izmantojot e-pastu:izglitiba@ogresnovads.lv.

Aizpildot pieteikumu pašvaldības mājas lapā, vecāks ievada prasīto informāciju elektroniskajā pirmklasnieku reģistrācijas formā, kur:
 
1. Izvēlas vienu no Ogres pilsētas skolām, ieraksta bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, bērna deklarēto dzīvesvietas adresi, bērna faktisko dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās.
 
2. Norāda teritoriālo piederību:
 – bērns, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
 – bērns, kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā.

3. Papildus uzstādījumos atzīmē atbilstošo:
 – bērns, kuram kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;
 – izglītības iestādes darbinieka bērns;
 – bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā un kuram izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas.

4. Ja bērnam nepieciešama speciālās izglītības programma, vecāks veic atzīmi attiecīgajā lodziņā.
 
Svarīgi precīzi norādīt visu prasīto informāciju, arī informāciju par bērna māsu vai brāli, ja kāds no ģimenes jau mācās izvēlētajā mācību iestādē pamatizglītības programmā.
Pieteikuma iesniedzējs ievada informāciju par sevi, norādot vārdu, uzvārdu, deklarēto adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (atzīmējot, vai vēlas saņemt informāciju elektroniski).
 
Lodziņā Piezīmes/papildu informācija vecāks var norādīt vēlmes, kuras izglītības iestādes vadība varētu ievērot (iespēju robežās), komplektējot klases.
 
Iesniedzot aizpildīto pieteikumu (nospiežot pogu Reģistrēt), parādīsies informācija, ka pieteikums ir reģistrēts Ogres novada pašvaldības datu bāzē un pieteikuma iesniedzējs saņems pieteikuma reģistrācijas numuru.
 
Šo informāciju (numuru) ieteicams saglabāt, izdrukāt vai pierakstīt, jo pēc tā vecāki varēs sekot informācijai par bērnam piešķirto vietu rindā izvēlētajā mācību iestādē.   
 
Kārtību, kādā notiek bērnu reģistrēšana un uzņemšana 1. klasē, nosaka Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 34/2014.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv