Reģistrācijas kārtība 1. klasē

Atbilstoši Ogres novada pašvaldības domes pieņemtajam lēmumam šogad topošos pirmklasniekus pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Ogrē varēs pieteikt no 1. marta līdz 31. martam.

Ogres pilsētas izglītības iestādēs ir vienota elektroniskā bērnu reģistrācija, kuru nodrošina Ogres novada Izglītības pārvalde, savukārt citu Ogres novada pilsētu un pagastu izglītības iestādēs bērnu reģistrāciju nodrošina konkrētās izglītības iestādes vadītājs pieteikumu saņemšanas secībā.

Šogad topošos pirmklasniekus Ogrē varēs pieteikt mēnesi vēlāk nekā iepriekšējos gados, tas ir, no 1. marta līdz 31. martam.

Jaunā kārtība paredz arī to, ka Ogrē reģistrējot bērnu 1.klasei, vajadzēs norādīt divas prioritārās izglītības iestādes, lai uzreiz varētu nokomplektēt 1.klases. Savukārt tie pirmklasnieki, kuru vecāki nav deklarēti Ogres pilsētā, bet viņu brāļi, māsas jau mācās kādā no Ogres skolām, prioritāri varēs pretendēt uz vietu tajā skolā, kurā jau mācās viņu brāļi, māsas, lai vecākiem būtu ērtāk bērnus nogādāt vienā izglītības iestādē.

Rinda uz vietu Ogres valstspilsētas izglītības iestādes 1. klasēs tiek veidota šādā prioritārā secībā:

  • izvēlētās izglītības iestādes pedagogu bērni;
  • bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres valstspilsētas administratīvajā teritorijā un kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;
  • bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem tuvākā izglītības iestāde atrodas Ogres valstpilsētas teritorijā, un kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;
  • bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;
  • bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
  • bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem tuvākā izglītības iestāde atrodas Ogres valstpilsētas teritorijā;
  • bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā.

Ogrē ir trīs vispārējās izglītības iestādes, kas nodrošina bērnu uzņemšanu 1.klasē, proti, Jaunogres vidusskola, Ogres 1.vidusskola un Ogres Centra pamatskola.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv