Skolas bibliotēka

Ogres Jaunogres  vidusskolas bibliotēka, kā arī pati skola ir dibināta 1972.gadā.
Skolas bibliotēkas krājumā ietilpst mācību un metodiskā literatūra, nozaru un daiļliteratūra, uzziņu izdevumi, audiovizuālie materiāli. Ir interneta pieslēgums papildus informācijas meklēšanai.
Bibliotēka atvērta lasītājiem – 8:00-16:00
3.stāvs, 311.kabinets
Saziņa:
e-klasē;
e-pastā – jelena.ballode@jvsk.lv
telefoniski – 65049145 

Bibliotēka piedāvā:

  • brīvpieejas krājuma izmantošana uz vietas un literatūras izdevumu izsniegšana uz mājām
  • konsultācijas par bibliotēkas fondu, tā izmantošanu
  • palīdzība darbā ar datora lietojumprogrammām un internetu
  • dažādu tematisku uzziņu sniegšana
  • iespēja izmantot datorus ar interneta pieslēgumu 

Bibliotēkā notiek lasīšanas veicināšanas pasākumu īstenošana –  grāmatu izstādes,  bibliotekārās stundas, konkursi , viktorīnas, zibakcijas un citas aktivitātes.

Elektroniskie resursi mācību darbam un pašizziņai
Pieslēgties iespējams ar e-klases kontu.
SOMAhttps://soma.lv/
Uzdevumi LVhttps://www.uzdevumi.lv/
Letonikahttps://www.letonika.lv/

Elektroniskie resursi papildus mācību darbam.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv