Noderīgas saites

Noderīgas saites

Izglītība Latvijā www.niid.lv
Nacionālā izglītības iespēju datu bāze. Aktuālās izglītības programmas profesionālajās skolās, koledžās un augstskolās, uzņemšanas nosacījumi, jaunās programmas, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi.
www.izm.gov.lv
LR Izglītības un zinātnes ministrija. Izglītības sistēma, informācija par izglītību, aktualitātes izglītības jautājumos.
www.e-skola.lv
Interešu izglītība, vakances, izglītības iestādes un kursi Rīgā.
www.visc.gov.lv
Centralizēto eksāmenu paraugi, vispārējās izglītības saturs.
www.fonds.rtu.lv
www.fonds.lv

www.vitolufonds.lv
Mecenātu stipendijas studijām Latvijā.

Karjeras informācija www.nva.gov.lv
Nodarbinātības valsts aģentūra.
www.lm.gov.lv
LR Labklājības ministrija. Sadaļā «Darba devējiem» Latvijas profesiju klasifikators ar profesiju standartiem.
www.prakse.lv
Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti.
www.profesijupasaule.lv
Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības iespējas.
www.nacstudet.lv
Studiju programmas izvēles tests.
www.europass.lv
Eiropas standarti CV izveidei.
www.jaunatne.gov.lv
http://europa.eu/youth
Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti.
www.virtualaprakse.lv
Portāls uzņēmumu iepazīšanai.
www.cv.lv 
www.cvmarket.lv
www.cvor.lv
www.workingday.lv
www.mansdarbs.lv
www.e-darbs.lv
www.jobs.lv

Portāli darba meklētājiem Latvijā.
www.eurojobs.com
www.eurobrussels.com
http://www.praxisnetwork.eu/

Portāli darba meklētājiem Eiropā.
www.am.gov.lv/lv
LR Ārlietu ministrija. Slejas «Ārpolitika» sadaļā «Eiropas Savienība» informācija par darbu un stažēšanos Eiropas Savienības (ES) institūcijās un Eiropas Komisijas (EK) vēlēšanu novērošanas misijās.
Noderīgi informācijas avoti
www.aic.lv
Akadēmiskās informācijas centrs. Ārzemju diplomu atzīšana Latvijā.
www.viaa.gov.lv
Sadaļā «Euroguidance» informācija skolotājiem un karjeras konsultantiem, informatīvie un metodiskie materiāli karjeras atbalstam. Starptautiskā pieredze un sadarbības iespējas. Sadaļā «Eurydice» apkopota informācija un analītiski pārskati par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm.
www.dreamfoundation.eu
Pārbaudi vai esi gatavs ārzemju pieredzei.
www.euroguidance.net
Eiropas karjeras attīstības atbalsta ekspertu tīkls «Guidenet». Informācijas politikas plānotājiem, karjeras konsultantiem un citiem karjeras atbalsta sistēmas pārstāvjiem.
www.ec.europa.eu/education
Mūžizglītība un mobilitātes ES: politika, izglītība un apmācības, programmas, ziņojumi un pētījumi.
www.refernet.lv
Eiropas valstu profesionālā izglītības sistēma, politika, pētījumi un prakse.
www.oecd.org
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Pētījumi, rekomendācijas, publikācijas, statistika un indikatori izglītības un karjeras atbalsta jomā.
www.cedefop.europa.eu
Eiropas Profesionālās izglītības centrs, Profesionālās izglītības un apmācību sistēmu un politikas pētījumi, analīze u.c.
www.etwinning.lv
Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē.
www.career-guide.eu
Portāls karjeras izglītības īstenotājiem sadarbības veicināšanai starp skolām.
www.etf.europa.eu
Eiropas apmācību fonds. Cilvēkresursu attīstība, izglītība, nodarbinātība, inovācijas, pētījumi, projekti, publikācijas.
www.planet-beruf.de
Vācijas Federatīvās Republikas nodarbinātības portāls jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras izvēles jautājumiem.
www.learndirect.co.uk
E-padomi un e-mācības.
www.balticcouncil.org
Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.
www.educationusa.lv
Studiju iespējas ASV.
www.studyinaustralia.gov.au
Studiju iespējas Austrālijā.
www.edu.ru
Studiju iespējas Krievijā.
www.eastchance.com
Stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālās un Austrumeiropas.
www.bachelorsportal.eu
Bakalaura studijas Eiropā.
www.mastersportal.eu
Maģistrantūras studijas Eiropā.
www.phdportal.eu
Doktorantūras studijas Eiropā.
www.shortcoursesportal.eu
Kursi Eiropā.
www.scholarshipportal.eu
Stipendiju programmas Eiropā.
www.ergoeducation.com
Kursi, vidējā un augstākā izglītība ārzemēs.
www.intstudy.com
Studiju iespējas dažādās valstīs, informācija par augstskolām un padomi.
www.eastchance.com
Stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālās un Austrumeiropas.
www.language-learning.net
Valodu kursu datu bāze svešvalodu skolotājiem un studentiem (88 valodas).
www.afs.lv
www.yfu.lv

Skolēnu apmaiņas programmas
http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn
Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls. Karjeras atbalsta politika un prakse Eiropas valstīs.
Resurss: www.viaa.gov.lv/euroguidance
Uzņēmējdarbības uzsākšanai


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv