Skolas tradīcijas

Septembris
Zinību diena
Sporta diena
Dzejas dienas
1.klašu iesvētības svētki
5.klašu iesvētības svētki

Oktobris
Teatralizēta klases stunda 1. klasēm „ Uzvedības likumi skolā”
Skolas konkurss „ Pirmās palīdzības sniegšana”
10. klašu iesvētības svētki

Novembris
Pilsonības nedēļa
Valsts svētki -LR proklamēšanas gadadienas svinības skolā
Lāčplēša diena
Konkurss „ Visstiprākais puisis”
Rudens svētki. Mārtiņdiena.
Labo darbu nedēļa

Decembris
Labdarības akcijas
Skolas Ziemassvētku labdarības koncerts
Klašu rokdarbu Ziemassvētku izstāde
Ziemassvētku pasākumi 1.-8. klasēm
Ziemassvētku balle 9.-12. klasēm

Janvāris
Skolas mācību priekšmetu olimpiādes
Intelektuālais konkurss „ Kas? Kur? Kad?”
Vecāku lektorijs
Šaha turnīrs

Februāris
Projektu nedēļa
Valentīndiena
Dambretes turnīrs

Marts
Tautas svētku un tadīciju izzinšāna “Meteņi- Masļenica”
Talantu festivāls „ Pavasara atkusnis”
Lieldienu tradīcijas un svinēšanas pardumi

Aprīlis
Skolas teātra vai dziesmu festivāls
Labāko skolēnu forums
Lielā talka

Maijs
Sporta diena
4. klašu izlaidums
9. un 12. klašu Pēdējais zvans

Jūnijs
9. un 12. klašu absolventu izlaidumi


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv