Izglītības programmas

  • Vispārējā vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, kods 31011021;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, kods 31013021;
  • Mazākumtautību pamatizglītības programma (3.modelis), kods 21011121;
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv