Author: aleksandrs

Mākslas terapijas nodarbība skolotājiem

Mākslas terapijas nodarbība skolotājiem

Mākslas terapija ir cilvēka dvēseles, emociju, domu, pārdzīvojumu un jūtu atspoguļošana mākslas formā, kas palīdz  harmonizēt fizisko, psihisko un emocionālo stāvokli. Citiem vārdiem sakot – māksla ar terapeitiskiem līdzekļiem palīdz atveseļoties no emocionāliem pārdzīvojumiem un krīzēm, veicina personības pašizpratni. Rudens brīvlaikā skolas psiholoģe Anna Čerņavska piedāvāja pedagogiem izmēģināt vienu no mākslas terapijas metodēm – Dzīvais…