Vasaras nometne “Raiba valodiņa”

      Jaunogres vidusskola, piedaloties projektā “Finanšu līdzekļu piešķiršana papildus aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm”, ieguva lielisku iespēju no 03.06.2024 līdz 14.06.2024 organizēt dienas nometni topošajiem ceturtklasniekiem,  kuri nākošajā mācību gadā apgūs mācību procesu valsts valodā.

Nometnē  strādāja 2 skolotājas (Ingūna Rozenberga un Larisa Tazova), lai nodrošinātu mācību nodarbību organizēšanu, vadīšanu un bērnu drošību  nometnes laikā, kā arī strādāja sporta skolotāja (Jeļena Lisenko), kura organizēja un vadīja sportiskās aktivitātes.
Skolotājas izmantoja daudzveidīgas darba formas, kā darbs grupās, teātra uzvedumi, pētījuma darbi, kā arī skolēniem bija iespēja  darboties praktiski, tādējādi paplašinot latviešu valodas vārdu krājumu, attīstot runas un komunikācijas prasmes.
Bija organizēta sporta diena, kur bērni ne tikai  spēlēja volejbolu, basketbolu, florbolu un futbolu, bet daudz ko jaunu uzzināja par sporta spēlēm. Arī bija organizēta orientēšanās spēle un kvests-pārgājiens ar uzdevumiem Zilajos kalnos.
12.jūnijā bērni apmeklēja mini zoo “Iks parks”, kur skolēniem bija iespēja pabarot dzīvniekus, pastaigāties parkā un uzzināt informāciju par mini zoo iemītniekiem. Sanāca aizraujošs piedzīvojums!
 Ir novadīta nodarbība par pilsonisko līdzdalību “Es esmu labs pilsonis” un nodarbība projekta ietvaros “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”. Paldies Irinai Aleksandrenkovai par nodarbību novadīšanu un atsaucību!

      Nometnes laikā katram bērnam bija iespēja darboties savu spēju attīstīšanā un interešu lokā, lai pilnveidotu iecietību, komunikāciju un prasmi strādāt komandā. Visas nodarbības veicināja lasīšanas un rakstīšanas prasmes latviešu valodā, vārdu krājuma pilnveidošanu un komunikācijas spēju latviešu valodā attīstīšanu.

      Nometnes pēdējā dienā bērni izteica nožēlu un pat raudāja, ka piedzīvojums beidzās… Skolēni bija ļoti pateicīgi gan par interesantām nodarbībām, gan par daudzveidīgām  aktivitātēm, gan par ēdieniem, gan par nelielām dāvaniņām, kuras viņi saņēma pēdējā  dienā par atmiņu par kopā pavadītu laiku!

    Jaunogres vidusskola pateicas Ogres novada pašvaldībai un “Baltic Restaurants Latvia” servisa vadītājai Lienei Pētersonei par sātīgajām un garšīgajām pusdienām.

Informāciju sagatavoja
Anna Šakurova
nometnes vadītāja


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv