Apsveicam ar panākumiem

22. maijā Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā notika Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference. Šogad 419 zinātniskās pētniecības darbu 477 autori – skolēni no visas Latvijas – bija saņēmuši uzaicinājumu piedalīties Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, arī mūsu skolas 12.klases skolēns Artūrs Dzenis (darba vadītāja Anna Roddate).

Valsts konferencē savus stenda referātus prezentēja skolēni, kuru darbi bija pārvarējuši sava reģiona konferences divas kārtas – pirmajā kārtā darbus recenzēja augstskolu akadēmiskais personāls un doktoranti, otrajā kārtā – uz to izvirzītie skolēni prezentēja savus darbus tiešsaistes konferencē, kur tos katrā no sekcijām vērtēja komisija. Rīgas un Rīgas reģiona konferenci organizēja LU, Kurzemes reģiona konferenci – Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmija, Latgales reģiona konferenci – Daugavpils Universitāte, Vidzemes un Zemgales reģiona konferenci – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

Katru stenda referātu vērtēja trīs starpnozaru eksperti zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnā un veselības zinātnēs, sociālajās zinātnēs. Konferencē par vērtētājiem tika aicināti mācībspēki un pētnieki no LU, Daugavpils Universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes. Katrs skolēnu darbs saņēma vērtējumu punktu izteiksmē, un gala vērtējumu veidoja visu vērtētāju sniegto punktu summa.

Apsveicam Artūru Dzeni un skolotāju Annu Roddati ar iegūto II pakāpes Diplomu par izstrādāto un aizstāvēto zinātniski pētniecisko darbu “Probiotikas kompleksu, kas satur Lactobacillus un Bifidobacterium, aktivitāšu salīdzinājums (in vitro)” Medicīnas un veselības zinātnes nozaru grupā.

Jaunogres vidusskolas direktora vietniece Vija Ziemele


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv