Jaunogres vidusskolas mākslas izstāde “Klases glezniecība”

Jaunogres vidusskolas mākslas izstāde “Klases glezniecība” ir aicinājums izpaust mūsu klasesbiedru radošumu un redzējumu par kultūru un mākslu. Šī projekta mērķis ir ne tikai izpētīt, ar ko katrs skolēns asociē šos nozīmīgos priekšmetus, bet arī radīt kopīgu mākslas darbu kolekciju, kas atspoguļo mūsu klases daudzveidību un personīgās perspektīvas.

Katrā 12. klases skolēnam, kuri studē humanitāro virzienu, tiek izdalīta A4 formāta lapa un krāsainie zīmuļi, lai tie varētu brīvi izpaust savu domu un sajūtu. Šī brīvā veida izpausme ļauj katram individuāli izteikties un parādīt, kā viņš vai viņa uztver kultūru un mākslu priekšmetu.

Kad gleznas būs uzzīmētas, tās tiks izvietotas uz skolas stendiem, radot iespēju visiem skolēniem, skolotājiem apbrīnot un novērtēt mūsu kolektīvās radošās pūles. Šī gleznu izstāde kļūs par skolas dzīves daļu, kas veicinās mākslas un kultūras sapratni, vienlaikus atspoguļojot mūsu klases kopīgo redzējumu un indivīdu dažādību.

Vsevolods Malovs un Oļesja Astapkoviča (12. klases skolēni)


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv