Konkursa “Saules ritmi” 1.kārtas rezultāti

Veiksmīgi ir noslēgusies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Saules ritmi” 1.kārta! Žūrijas komisijas pārstāvji: māksliniece Māra Mārtiņjāne – Kaše, grāmatu ilustratore Zane Raičenoka Raišonoka, ONIP interešu izglītības vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Simona Iranoviča.

Kopumā uz konkursa 1.kārtu bija iesniegti 95 darbi, kuru tapšanā piedalījās 120 bērni un jaunieši.
Žūrijas komisijai darbu vērtēšana nebija viegla, bet kopumā ir 30 darbi, kuri ir ieguvuši 1.pakāpi un tiek izvirzīti uz konkursa 2.kārtu – Pierīgas grupā.

Apsveicam mūsu skolnieces, kuras ieguva 1. pakāpes diplomus un ir izvirzītas uz konkursa 2. kartu:
Mariju Celmiņu, 3.a klase, vizuālās mākslas pulciņa dalībniece, skolotāja Larisa Tazova;
Melissu Darju Gūtmani, 2.b klase, vizuālās mākslas pulciņa dalībniece, skolotāja Larisa Tazova.

3. pakāpes diplomu ieguva Adelina Pugačova un Marika Petkeviča, 3.a klases skolnieces. Viņas arī nodarbojas vizuālās mākslas pulciņā, kuru vada skolotāja Larisa Tazova.

Paldies skolotājai un skolniecēm par piedalīšanos un radošajiem darbiņiem!
Lai radošs atlikušais mācību gads!


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv