Dalība Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Šauļos, Lietuvā

2024.gada 22.februārī Šauļos (Lietuva) notika Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Izglītības procesa dalībnieku sadarbība katra skolēna izaugsmei”.  Konferenci organizēja Šauļu Dainu proģimnāzija. Pasākuma mērķis: stiprināt sadarbību starp pedagogiem, vecākiem un zinātniekiem, apmainoties ar zinātnisku pētījumu rezultātiem un pieredzi kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā, kā arī ar pieredzi atbalsta sniegšanā bērniem Lietuvā un ārvalstīs.  Konferences darbā piedalījās Šauļu akadēmijas un Viļnas Universitātes mācībspēki, Jorko Universitātes (Lielbritānija) pārstāvji, Lietuvas ukraiņu skolu pedagogi, kā arī pedagogi un speciālisti no daudzām Lietuvas pilsētām. Latviju šajā konferencē pārstāvēja Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas pedagogi Irēna Puncule un Inese Siņavska, Jaunogres vidusskolas direktora vietnieces Vija Ziemele un Irina Aleksandrenkova, Pārdaugavas pamatskolas direktores vietnieces Tatjana Moisejeva un Irina Kozlova.

 Konferences dalībnieki ar lielu interesi uzklausīja V.Ziemeles piedāvātās tēmas «21.gadsimta pedagoga kompetences izglītības projektu realizācijas procesā/gaitā» un I.Aleksandrenkovas tēmas «Kooperatīvas metodes izmantošana pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveides nolūkos sākumskolas klasēs» izklāstu.

Šāda veida pasākumu apmeklēšana ļauj izprast inovāciju izglītības procesā virzību pasaulē, iedziļinoties nopietnu izaicinājumu risināšanas iespējās. Vērtīgi ir iepazīties ar kolēģu no dažādām valstīm darba pieredzi, kā arī dalīties ar savām atziņām.


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv