Drošības dienas sākumskolas klasēs

11.februārī visā Eiropas Savienībā atzīmēja vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu, kuras ietvaros arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īstenoja vairākas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības informētību par tālruņa numuru 112, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību.

Arī Jaunogres vidusskolas 1.-4.klašu skolēni piedalījās 112 dienas kampaņas ietvaros VUGD piedāvātajāss izglītības iestādēm informatīvajās nodarbībās. 16.02.2024.g. sākumskolas ēkā viesojās ugunsdzēsēji, kas iepazīstināja skolēnus ar savu profesiju un ikdienas darbu, lai izglītotu skolēnus par pareizu rīcību ārkārtas gadījumos.

Skolēni uzzināja, kādās situācijās ir jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, bet kādos gadījumos ir jāvēršas pēc palīdzības pie citiem pakalpojumu sniedzējiem, jo ir būtiski atgādināt bērniem un jauniešiem arī par to, kas notiek, ja uz 112 tiek saņemts viltus zvans, kā arī – cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot uz 112, nevis filmēt vai nofotografēt notiekošo. Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112 pieņem ziņojumus par vispārējo drošību un kārtību (ugunsgrēks, sprādziens, sagruvums), sabiedrisko kārtību (konflikti, huligāniskas darbības) un citiem likumpārkāpumiem, apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai. Zvanu centra dispečeri nepieciešamības gadījumā uz notikumu izsūta VUGD resursus vai veic ziņojuma pāradresāciju Valsts policijai (VP) vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD).

Paldies mūsu viesiem – VUGD pārstāvjiem, par vērtīgu nodarbību! Skolēni bija ieinteresēti un uzdeva daudz jautājumu, uz kuriem ugunsdzēsēji labprāt atbildēja.


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv