10. novembrī mūsu skolā notika reģionālā tikšanās projekta “Satikt!” ietvaros

10. novembrī Jaunogres vidusskolā notika reģionālā tikšanās projekta “Satikt!” ietvaros, kurā trīs skolu – Jaunogres vidusskolas, Aglonas vidusskolas Valmieras 5.vidusskolas – komandas prezentēja paveikto dažādu mazāk iekļauto grupu problēmu risināšanā.
Jaunogres vidusskola ir viena no deviņām Latvijas skolām, kurā kopš šī gada janvāra tiek īstenots projekts “Satikt”. Tā mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.
Jaunogres vidusskolas izvēlētā mērķgrupa ir bērni un jaunieši ar kustību un redzes traucējumiem. Tika veikta izvēlētās mērķgrupas pārstāvju un viņu līdzcilvēku apzināšana un intervēšana, noskaidrojot galvenās problēmas, ar kurām viņiem ikdienā jāsaskaras. Jaunogres vidusskolas direktora vietniece un skolas komandas koordinatore Vija Ziemele norāda, ka galvenās akcentētās problēmas ir informācijas trūkums un nepietiekama savstarpējā komunikācija. Savukārt mērķgrupas dalībnieki pozitīvi ir novērtējuši sabiedrisko iestāžu pieejamību, piemēram, Ogres Centrālā bibliotēka, Ogres novada Kultūras centrs u.c., kā arī jaunās ietves, kas ir pielāgotas atbilstoši cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Jāatzīmē, ka arī Jaunogres vidusskolā mācās divi bērni ar kustību traucējumiem.
Projekta ietvaros citās skolās ir izvēlētas tādas mazāk pamanītās sabiedrības grupas kā izstumtie bērni un jaunieši, kam grūti iekļauties sabiedrības dzīvē, bērni ar uzvedības traucējumiem, cilvēki ar atkarības problēmām u.c. Komandu pārstāvji norādīja, ka aptauju un interviju rezultāti parādīja arī tādus iemeslus, par kuriem ikdienā nemaz neaizdomājamies.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv