Skolas jubileja

Februārī skola svinēja savu jubileju – 50 gadi. Skolā tika organizēti dažādi konkursi, veltīti šim notikumam. Konkursu mērķi bija paaugstināt skolēnu zināšanas par skolas vēsturi un veicināt skolēnos piederības sajūtu savai skolai. Paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kuri atrada laiku un iespēju piedalīties šajās aktivitātēs!
Mūsu skolas muzeja darbiniece Ērika Muravjova sadarbībā ar Skolēnu pašpārvaldi izstrādāja prezentāciju par skolas vēsturi, ar kuru pašpārvaldes dalībnieki  iepazīstināja bērnus no 1. līdz 6. klasei. Pēc stāstījuma skolēniem bija iespēja aizpildīt lapas ar jautājumiem, kuri bija veltīti mūsu skolas vēsturei un mūsdienām. Viktorīnā piedalījās 157 skolēni, kuri aizpildīja lapas gan rakstiski, gan digitāli. Pārbaudes rezultāti:
5.-7. klašu grupā
1.vieta – Beļtjukovs Ričards, 7. b klase
Žižina Vladislava, 7.b klase
2.vieta – Mannanovs Dmitrijs, 5.b klase
3.vieta – Kožujeva Daniela, 5.b klase
Morozovs Andrejs, 7.c klase
Taratinovs Adrians, 7.c klase
Zaikovska Daniela, 7.b klase
Tolstika Sofja, 5.a klase
1.-4. klašu grupā
1.vieta – Jefremovs Aleksandrs, 3.a klase
2.vieta – Ivļeva Anastasija, 3.a klase
Mancurova Nelli, 1.a klase
Derkačs Dmitrijs, 2.b klase
3.vieta – Rotaru Emili, 3.a klase
Simivska Marianna, 3.a klase
5.- 11. kl. skolēniem tika organizēts posteru konkurss par tēmu «Es izvēlos Jaunogres vidusskolu!». Posteram bija sekojošas prasības – tas var būt izpildīts elektroniski vai uzzīmēts, A2 vai A3. formātā. Tika organizēta balsošana starp skolēniem un skolotājiem par labāko posteri.
Balsošanās rezultāti:
1.vieta – Diāna Majevska, 9.b klase
2.vieta – Alīna Mamajeva, 8.c klase
3.vieta –Maksimiliāns Žiļins, 7.c klase
Paldies matemātikas un datorikas skolotājai Svetlanai Morozovai, kura savās datorikas stundās palīdzēja skolēniem izveidot posterus!
Jubilejas nedēļā Skolēnu parlaments organizēja aktivitāti klasēm, kur skolēniem bija uzdevums – izlikt no dažādiem priekšmetiem skaitli 50, to nofotografēt un atsūtīt pašpārvaldes WhatsApp grupā.
Uzvarētāji šajā konkursā ir:
1.vieta – 1. b klase
2.vieta – 3. a klase
3.vieta – 2. b klase
Paldies par piedalīšanos 4.a, 4.b, 5.b, 6.b, 7.c, 8.a, 11.a  klasēm!!!
Gribētos izteikt pateicību sākumskolas klasēm par brīnišķīgām  kolāžām, kuras viņi kopā izveidoja , lai dekorētu mūsu skolu par godu jubilejai!
Paldies skolēniem un skolotājiem, kuru atsaucās un atsūtīja savas fotogrāfijas par  tēmām – «Skola fotoobjektīvā»;  «Mūsu skolas pasaule»; «Cilvēki»; «Kultūra»; «Jautrie skolas gadi»; «Retro-skatiens»! Pateicoties tam, otrajā stāvā ir izveidota fotoizstāde “Šķirstot skolas dzīves lapaspuses”!
Paldies visiem jubileja dalībniekiem par aktivitāti, ieinteresētību un radošumu!


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv