“Tatjanas diena 2023”

Sveicam krievu kultūras un izglītības svētku festivāla “Tatjanas diena 2023” uzvarētājus!
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri veiksmīgi piedalījās svētku festivalā “Tatjanas diena 2023”!
Kaligrāfijas konkurss
Nominācija „Skolēna rokraksts”.
1.vieta – Daniils Moļavko, 7.a klase, skolotāja Ināra Smirnova
Atzinības raksts – Svetlana Petrova, 3.b klase, skolotāja Jeļena Berdnika
Nominācija “Bukvica”
1. vieta – Snežana Ivanova, 5.a klase, skolotāja Diāna Blūma

1. vieta – Alisija Fominska, 5.a klase, skolotāja Diāna Blūma

1. vieta – Diāna Majevska, 9.b klase, skolotāja Ilona Kolidzeja

1.vieta – Luize Rotaru, 9.a klase, skolotāja Ināra Smirnova

2.vieta – Darja Gaņuškina, 1.a klase, skolotāja Olga Trofimova

2.vieta – Marija Vdovina, 6.a klase, skolotāja Diāna Blūma

2.vieta – Karina Ignatjeva, 8.c klase, skolotāja Ināra Smirnova
Tēlotāja mākslas konkurss
Atzinības raksts – Anastasija Majevska, 11.a klase, skolotāja Ilona Kolidzeja


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv