Jaunogres vidusskolai – 50!

Ik jubileja – tikai ziedošs mirklis,

 Caur kuru padarīto gados tver,

 Un jaunais darba gads kļūst atkal šķirklis,

 Kas tālāk gaitai durvis ver.

Mūsu skolai piecdesmit! Sasniegts cienījams vecums! Vairāku paaudžu skolotāju un skolēnu vēsture ir savijusies vienā kopīgā lielas ģimenes vēstures pavedienā.

Saulains un silts 1972.gada 1. septembra rīts. Mūsu skola pirmo reizi ver savas durvis skolēniem, skolā viņus sagaida radošs skolas kolektīvs un skolas pirmais direktors Aleksandrs Grišins.

Mūsu skolas pirmajiem pirmklasniekiem jau 57 gadi. Daudzi jo daudzi no viņiem ir sasnieguši dzīvē pašu izvirzītos mērķus, atraduši savu aicinājumu zinātnē, mākslā, sportā, dažādās valsts pārvaldes struktūrās.

Šajos 50 gados mūsu skola ir pavadījusi pieaugušo dzīvē vairāk nekā 100 klašu kolektīvus.

Bet katrā absolventā ir ielikta daļiņa skolotāja dvēseles!

Mūsu skolai piemīt īpaša gaisotne, ģimeniska vide, kas atspoguļojas mūsu tradīcijās. Kā radās šis īpašais skolas gars? Kad pāršķirsti skolotāju likteņu, viņu biogrāfiju – pārsteidzošu, aizraujošu, cilvēcīgu –  lappuses, kļūst skaidrs, ka tieši viņi ir veidojuši šo skolu, mūsu skolu. Viņiem darbs bija ne tikai pienākums, bet vairāk sirds lieta, kas prasīja pilnu atdevi, pašaizliedzību, apzinoties to milzīgo atbildību par bērnu likteņiem un pašu skolu. Tas nav tikai darbs, tā ir visa dzīve, kurā nav robežu starp personīgo un sabiedrisko. Par skolas īpašo garu un pievilcību liecina tas, ka gandrīz puse no mūsu pedagogiem ir Jaunogres vidusskolas absolventi. Mēs lepojamies ar mūsu skolotājiem!

2.martā skolā notika pasākums, veltīts 50 gadu jubilejai. Ogres novada pašvaldības vārdā skolas kolektīvu sveica domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Sandra Grunte un pilsētas izglītības iestāžu direktori . Vairāki pedagogi un tehniskie darbinieki skolas jubilejā saņēma novada pašvaldības Atzinības rakstus. Visus klātesošos sveica arī mūsu skolas skolēni un skolotāju ansamblis “Vālodze”.

Vēlreiz visus sveicam skaistajā Jaunogres vidusskolas pusgadsimta  jubilejā, esam pateicīgi par apsveikumiem un laba vēlējumiem!

Mēs apņemamies, jo esam gatavi, ne tikai saglabāt Jaunogres vidusskolas tradīcijas, bet arī radīt un attīstīt jaunas!


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv