Pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieru

19.janvārī Jaunogres vidusskolas Atbalsta komandas speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras Gaujas krasta vidusskolu-attīstības centru. Brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties un izrunāties par svarīgiem jautājumiem ar Gaujas krasta vidusskolas administrāciju un Atbalsta komandas speciālistiem, kā arī apmeklēt logoritmikas nodarbību un iepazīties ar skolas ikdienas dzīvi.

Skolas vēsture sākās 1875.gadā, kad atvēra Valmieras kurlmēmo skolu. Šobrīd skola ir izvietojusies trīs ēkās un šeit darbojas pirmsskolas izglītības iestāde, vidusskola ar internātu, attīstības centrs un Dzirdes centrs. Valmieras Gaujas krasta vidusskolā mācās ne tikai vājdzirdīgie bērni, bet arī skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem un ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Skolā darbojas radoši un zinoši pedagogi un speciālisti, kuri mērķtiecīgi veicina bērnu un jauniešu ar dzirdes traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem iekļaušanos izglītības iestādēs un sabiedrībā kopumā, sniedz sistēmisku un pēctecīgu konsultatīvo un metodisko atbalstu bērniem, viņu vecākiem, speciālistiem un izglītības iestādēm.

Novērtējot pavadīto laiku Valmieras Gaujas krasta vidusskolā, mūsu skolas speciālisti atzina, ka diena bija saturīga, bagāta ar iespaidiem un radošām idejām. Bija iespēja satikties, iepazīties un izveidot kontaktus ar Valmieras kolēģiem, dalīties pieredzē par interesējošiem jautājumiem. Atzinīgi tika novērtētas kolēģu piedāvātās aktivitātes un mācību procesa dažādošanas metodes. Šajā dienā ikviens varēja atrast kādu noderīgu ideju turpmākajam darbam!

Atbalsta komisijas vadītāja I.Aleksandrenkova


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv