Aleksandra Puškina dienas sākumskolā

Aleksandrs Puškins ir viens no izcilākajiem krievu rakstniekiem un dzejniekiem. Aleksandra Puškina daiļrade ir lielisks harmoniski skaistās mākslas piemērs ne tikai krievu, bet arī pasaules literatūrā. Klasiķa daiļdarbi ir tuvi miljoniem lasītāju visā pasaulē, bet Latvijā tos no krievu valodas tulkoja R.Blaumanis, V.Plūdonis, Rainis…
Lai iesaistītu Jaunogres vidusskolas 4.klašu skolēnus A.Puškina daiļrades burvīgās pasaules izpētē, 11.klases skolēni Jekaterina Stepanova un Jaroslavs Monastirskis novadīja veselu klāstu pasākumu, kuri bija veltīti slavenā dzejnieka biogrāfijas izzināšanai un dzejas izjušanai. Organizējot šo projektu, Jekaterina un Jaroslavs izmantoja sava projekta “Mans Puškins – uz vārdu atsaucas sirds” un zinātniski pētnieciskā darba “Jaunogres vidusskolas 4.klases skolēnu lasīšanas motivācijas rosināšana, izmantojot interaktīvas metodes A.Puškina daiļrades un biogrāfijas apguvē” materiālus. Pasākumi tika organizēti un novadīti 4.a un 4.b klasei atsevišķi, lai katram skolēnam būtu iespēja iedziļināties A.Puškina daiļrades dzīlēs.
4.klašu skolēni tika iepazīstināti ar slavenā dzejnieka dzīves gaitu un daiļradi, piedaloties interaktīvos pasākumos un iesaistoties dzejas pasaules izpētē. Īpaši skolēniem patika kvesta spēle. Spēles laikā bērni atbildēja uz dažādiem jautājumiem, minēja pasaku varoņus pēc dotajiem aprakstiem un attēliem, mēģināja salikt hronoloģiskā secībā dzejnieka galvenos dzīves notikumus utt. Spēles beigās tika noskaidroti un apbalvoti uzvarētāji.
Lielu pateicību gribam izteikt visiem, kas palīdzēja organizēt šo pasākumu – skolotājām Jeļenai Lisenko, Nataļjai Gavrilovai, Rimai Pokidovai. Īpašs paldies projekta autoriem – Jekaterinai Stepanovai un Jaroslavam Monastirskim!

I.Aleksandrenkova


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv