Valsts svētku pasākumi Jaunogres vidusskolā.

Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!

             Novembris jau tuvojas beigām. Tas bija pilns ar pasākumiem, pozitīvām emocijām un lepnumu par savu valsti. Mūsu skolā tika norīkoti gan izzinošie, gan izklaidējošie, gan sportiski pasākumi veltīti Latvijai un tās tradīcijām. 11. novembrī, Lāčplēša diena ietvaros bija novadīts konkurss “Visstiprākais puisis”, kur zēni vārēja pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, izturību un spēku. 12. klases skolēni viesojās pie mūsu mazajiem skolas audzēkņiem, 3. – 4. klases skolēniem, lai pastāstītu par Lāčplēša dienas nozīmi Latvijai un mūsu tautai. 11. novembrī mūsu vidusskolēni piedalījās Lāpu gājienā, kurš bija organizēts no Ogres pašvaldības.

              15.novembrī bija organizēts pasākums sākumskolas skolēniem, tas bija veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Skolēni kopā ar pasakas varoņiem Sprīdīti un Pinokio ceļoja pa Latviju, un izpildīja daudz interesantus uzdevumus. Kora, deju un leļļu teātra pulciņa dalībnieki uzstājās ar saviem priekšnesumiem, ar tiem viņi sveica visus Latvijas dzimšanas dienā.

             16. un 17. novembrī notika pasākumi veltīti Latvijas neatkarības dienai. 5.-12 klases skolēniem bija iespēja noklausīties digitālo koncertlekciju par mūsu valsti “Es mīlu tevi, Latvija!”, to sagatavoja un novadīja pazīstamais visiem dziedātājs Mārtiņš Kanters, iniciatīvas “Latvijas skolas somas” ietvaros. Skatoties šo lekciju, skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas kultūru, mūziku un vēsturi, veicot dažādus uzdevumus. Pēc pasākuma katra klase saņēma mājās darbu – izveidot latvju zīmi no dabas materiāla, vai no kāda cita. No klašu darbiem skolā tika izveidota kopīga izstāde.

Paldies visiem skolēniem un skolotājām par svētku pasākumu organizēšanu!

Lai lepnums par savu valsti silda jūsu sirdis katru dienu!


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv