Aicinām audzēkņus iesaistīties radošo darbu konkursā “Vienlīdzība”

Labklājības ministrija aicina Jaunogres vidusskolas audzēkņus iesaistīties radošo darbu konkursā “Vienlīdzība”, kas veicinās bērnu un jauniešu izpratni par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes un dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē, un rosinās uz atbalstu.

Radošo darbu konkursā aicinām pieteikties ikvienu skolēnu, īpaši 7. līdz 12. klases jauniešus. Darbu iesniegšana konkursam norisināsies no 16. septembra līdz 4. novembrim.

Konkursā bērnus un jauniešus aicinām izpaust savu radošumu, piemēram, zīmēt, rakstīt, filmēt, fotografēt, lai parādītu savu redzējumu uz tādām vērtībām kā vienlīdzība, iekļaušana un vienādas iespējas visiem sabiedrības locekļiem. Kopējais radošo darbu konkursa balvu fonds ir 8000 euro. Balvas saņems visi konkursa dalībnieki.

Iesūtītos audzēkņu darbus izvērtēs radošā konkursa “Vienlīdzība” žūrija, rezultāti un naudas balvu ieguvēji tiks paziņoti š. g. 29. novembrī.

Plašāka informācija par konkursa norisi, noteikumiem, balvu fondu pieejama tīmekļa vietnē https://cilveksnevisdiagnoze.lv/konkurss/ .

Aicinām sekot radošā konkursa “Vienlīdzība” aktualitātēm un uzzināt jaunāko informāciju, konkursiem Labklājības ministrijas un konkursa sociālajos tīklos:

Facebook: @Labklājības ministrija un @Radošais konkurss Vienlīdzība

Instagram: @konkurss_vienlidziba

Tik Tok: @vienlidziba


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv