Jaunogres vidusskola piedalās projektā par ekoloģijas jautājumiem

Ekoloģija ir viena no aktuālākajām mūsdienu izglītības tēmām. Vides izglītības satura pamatā ir apzināti pareizas attieksmes veidošanās bērnā pret dabas parādībām un objektiem, kas viņu ieskauj un ar kuriem viņš iepazīstas bērnībā. Mācīt saskatīt un izprast dabas skaistumu, rūpēties par visu dzīvo – svarīgs uzdevums katrai izglītības iestādei – gan pirmsskolas, gan skolas izglītības posmā.

Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Igaunijas Vides ministrijas vada PACKGDEPO projektu, kurā mērķis ir paplašināt skolotāju metodisko krātuvi ar metodēm, metodiskiem un mācību līdzekļiem, domājot par bērnu ekoloģisko izglītošanu un audzināšanu. Projekts tiek finansēts no Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas: Interreg Estonia-Latvia Cross-Border Cooperation Programm 2014-2020. Projektā no Latvijas puses piedalījās 20 pirmsskolas un 20 skolas pedagogi, tai skaitā Jaunogres vidusskolas pārstāvji Vija Ziemele un Irina Aleksandrenkova.

Projekta 2.kārta tika veltīta aprites ekonomikas tēmai, kas ir vides izglītības neatņemama sastāvdaļa. Aprites ekonomika ir ražošanas un patēriņa modelis, kas paredz esošo materiālu un produktu koplietošanu, iznomāšanu, atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un pārstrādi pēc iespējas ilgākā laika periodā. Tādējādi tiek pagarināts produktu aprites cikls. Praksē tas nozīmē līdz minimumam samazināt atkritumu apjomu. Kad pienāk kāda produkta lietošanas laika beigas, tā materiālus pēc iespējas cenšas atgriezt ekonomikā. Tos var lietderīgi izmantot atkal un atkal, tādējādi radot papildu vērtību. Tā ir būtiska pārmaiņa salīdzinājumā ar tradicionālo lineārās ekonomikas modeli, kura pamatā ir „paņem, saražo, patērē, izmet” pieeja. Vecā modeļa pamats ir liels daudzums lētu, viegli pieejamu materiālu un enerģijas.

Gan lekcijas, gan praktiskās nodarbības notika Tartu dabas mājā, kurā darbojas vides izglītības centrs, kas iedvesmo cilvēkus novērtēt viņiem apkārt esošo dabu un dzīvot videi draudzīgi. Izglītības centrs piedāvā skolēniem dabas tēmai veltītas pagaidu izstādes un vasaras speciālās izstādes; patstāvīgo ekspozīciju “Caurspīdīgā dabas māja”; sugām bagāto ziemas dārzu; dzīvnieku telpu; izglītojošo uzdevumu taku; dabai draudzīgus suvenīrus un našķus; ekskursijas; parka apmeklējumu ar izziņas takām, dobēm un rotaļlaukumu.

Projekta ietvaros organizētās aktivitātes (tiešsaistes seminārs šā gada maijā un nodarbības Tartu dabas mājā) deva iespēju iepazīties ar izstrādātajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, piedalīties praktiskajās nodarbībās un dalīties pieredzē ar igauņu kolēģiem.


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv