Izlaiduma svētki 12. klases skolēniem

Jaunogres vidusskolā 18. jūnija 2022.g. izlaidumu svinēja skolas 12. klašu absolventi. Šogad skolu absolvēja 21 audzēkņi.
Skolas laiks skolēnus iemācīja novērtēt sevi un savas spējas, parādīja, ko nozīmē būt kopā un sadarboties, cik svarīgs ir klases kolektīvs, kā izaugt no maza kautrīga pirmklasnieka līdz gudram vidusskolas absolventam. Bet pienāca laiks atvadīties no skolas. Priekšā – patstāvīgas dzīves vilinošie horizonti! Un tagad palika vien – atrast  sevi, savu vietu dzīvē, bet svarīgākais palikt cilvēkam, cik vien grūti dzīvē neklātos!
Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica direktors Aleksandrs Horuženko, novēlot visiem gūt panākumus dzīvē un būt ļoti veiksmīgiem cilvēkiem.
Absolventi saņēma atestātus par vidējo izglītību un apbalvojumus:
 Artjomam Fjodorovam tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību klases, skolas un novada sabiedriskajā dzīvē.
Jeļizavetai  Jegorovai tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību klases, skolas un novada sabiedriskajā dzīvē un no Ogres novada pašvaldības domes viņa saņēma pateicību un balvu par augstiem sasniegumiem mācībās.
Dmitrijs Onopričuks tiek apbalvots ar Atzinības rakstu par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Adrianai Punculei tiek piešķirta zelta skolas medaļa par izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē. Tiek apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas Pateicību simtgades izcilniekam un naudas prēmiju.
Ivanam Safonovam tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Olegs Petkevičs tiek apbalvots ar Atzinības rakstu par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Marta Tolstika tiek apbalvota ar Atzinības rakstu par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Zlatai Zainagutdinovai tiek piešķirta ar zeltu skolas medaļu par teicamiem un izciliem mācību sasn iegumiem un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Dārgie absolventi!
Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,
Un visu mūžu audz.

Visu jums  gaišu, mūsu absolventi!


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv