Panākumi starptautiskā 4. klašu olimpiādē “Tik vai… Cik?”

Matemātikas olimpiāde notiek katru mācību gadu 4 kārtās. Pirmās trīs kārtas tiek rīkotas skolās. LU A.Liepas NMS apkopo pirmo trīs kārtu rezultātus un izvirza dalībniekus 4. kārtai, ņemot vērā visās trīs kārtās kopā iegūto punktu summu. No mūsu skolas 4.kārtā piedalījās Deividas Juris Kaminskis (4.a), Aleksejs Ivčenko (4.b), Dominiks Drobiševs (4.b).
Olimpiādes “Tik vai… Cik” 4. kārta ir Starptautiskā 4. klašu olimpiāde, kurā piedalās Latvija un Lietuva. Šīs kārtas uzdevumus veido LU A.Liepas NMS kopīgi ar Lietuvas Šauļu universitāti. 4. kārta šogad tiek rīkota attālinātā režīmā.
4.b klases skolēns Aleksejs Ivčenko ieguva Atzinības rakstu olimpiādes 4.kārtā. Apsveicam Alekseju un skolotāju Jeļenu Gaļiļejevu!

I.Aleksandrenkova


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv