Izzinošā mācību stunda Ogres dabas parkā “Zilie kalni”

Dabas draugi.
22. aprīlī mēs, 4.a un 4.b klašu skolēni, ar skolotājām Jeļenu Gaļiļejevu, Olgu Trofimovu, Ivetu Feoktistovu, Jeļenu Lisenko devāmies izzinošā pastaigā uz mežu. Mūsu mācību stundas tēmas par dabas tīrību ietvaros gājām uz Zilajiem kalniem, lai paskatītos, kāds mums ir mežs – tīrs vai netīrs.
Mēs skolas pagalmā bijām sadalījušies grupās. Katrai grupai bija savs putns, lai būtu iespēja labi sadarboties grupās. Pirms iešanas uz mežu atkārtojām drošības noteikumus gan mežā, gan uz ceļa. Tad noteicām kartē maršrutu uz Zilo kalnu rotaļu laukumiņu, izstāstījām to skolotājām un devāmies ceļā.
Esot mežā, mēs darba lapās ierakstījām, cik dažādu atkritumu redzējām ceļā uz bērnu rotaļu laukumu. Kā arī pa ceļam bijām saskaitījuši soliņus un atkritumu tvertnes. Novērtējām tīrību un kārtību Zilajos kalnos ar atzīmi.
Mežā aug daudz egļu un priežu koku. Tāpēc mēs lasījām priežu un egļu čiekurus. No tiem salikām vārdus latviešu valodā.  Tā kā vārdi bija par pavasara darbiem, tad arī mēs strādājām. Mēs metām atkritumu maisos papīra bumbas, tādējādi noskaidrojot, kura komanda ir aktīvākie un veiklākie atkritumu vācēji. Pēc tam mēs ar interesi un prieku veicām jautru uzdevumu. Doma šim uzdevumam bija tāda – mēs lasījām un minējām mīklas, tad fotografējāmies pie mīklu atminējumiem. Mīklas bija par lāci, lapsu, zaķi, vāveri, stirnu, bebru un kurmi. Tas bija viegli un interesanti!
Pastaigas noslēgumā, atgriežoties skolā, mēs izvērtējām pasākumu, noskaidrojām, vai tas visiem patika. Visi teica, ka patika. Pārgājiena rezultāts bija šāds –  redzējām, noskaidrojām un secinājām, cik lielu ļaunumu dabai nodara cilvēks, ja to piegružo un nesaudzē.
Paldies skolotājām par interesanto mācību stundu mežā!
4.b klases skolniece Daniela Kožujeva
 
Dzīvosim ekoloģiski tīrā vidē!
Tas nozīmē dzīvot, rūpējoties par dabu, savu veselību nākamajām paaudzēm. Šķirojot atkritumus, katrs no mums samazina atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, nodrošina tīru vidi un saglabā dabas resursus. Katram no mums pats svarīgākais ir veselība. Veselība ir atkarīga no tā, cik sakārtotā un tīrā vidē mēs dzīvojam, cik tīrus un nepiesārņotus produktus lietojam uzturā, cik nepiesārņotu gaisu elpojam.
Dedzinot atkritumus, rodas ļoti indīgi dūmi un izgarojumi. Atkritumu radītais piesārņojums uzkrājas vidē un ar lietus ūdeni uzsūcas augsnē, augos, ko lietojam uzturā un dzeramajā ūdenī. Izraisa hroniskas slimības un saindēšanos.
Atkritumu šķirošana un pareiza apsaimniekošana uzlabo vides stāvokli un mūsu veselību. Saudzēsim dabu!
 
4.a klases skolnieks Daniels Puskuns
Informāciju sagatavoja latviešu valodas skolotāja Iveta Feoktistova


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv